Uitkeringen

Al vrij snel na het overlijden moeten de werkgever of uitkeringsinstanties worden geïnformeerd over het overlijden. De werkgever doet u zelf, de instanties worden door de gemeente op de hoogte gebracht. Als u zelf het overlijden meldt bij een bedrijf of instantie, stuur dan niet alleen een afschrift van de akte van overlijden mee, maar ook gegevens van de overledene zoals het uitkerings- of polisnummer. Vaak hebben uitkeringsinstanties een speciaal formulier voor het melden van een overlijden, vraag daarnaar.

Pensioen

De grotere pensioenfondsen worden door de gemeente op de hoogte gebracht, maar met de kleinere moet u zelf even contact opnemen. Trek na enkele weken aan de bel bij het pensioenfonds als u niets hoort.

Lijfrente

Een lijfrente- of koopsompolis incasseert u tijdens uw leven. Als iemand vroegtijdig overlijdt, is er vaak een voorziening voor de nabestaanden. U kunt ernaar vragen bij de verzekeraar.

Levensverzekering

Overlijdensrisicoverzekeringen en levensverzekeringen zijn er in verschillende vormen. Vraag aan uw verzekeraar wat er geregeld is.

Handige adressen

UWV
Als uw partner bepaalde uitkeringen had, dan kan het zijn dat u recht heeft op een overlijdensuitkering. U kunt dit navragen bij het UWV.
T: 0900 - 9294
W: www.uwv.nl

Sociale Verzekeringsbank
Voor het melden van een overlijden als de overledene een AOW uitkering had. Per regio heeft SVB een ander telefoonnummer, u kunt de kantoren en telefoonnummers vinden op www.svb.nl

Juridisch loket
Voor gratis juridische informatie en advies.
T: 0900 - 80 20 (€ 0,10/minuut)
W: www.juridischloket.nl

Postbus 51
Informatiedienst van de overheid.
T: 0800 - 80 51
W: www.postbus51.nl