Rouwverwerking kind

Hoe vertelt u een kind over een overlijden?

Hoe vertelt u een jong kind dat iemand, bijvoorbeeld zijn oma, is overleden? Het is belangrijk dat u een goed contact hebt met het kind. Het beste kan iemand die het dichtst bij het kind staat, de boodschap vertellen.

Neem het kind op schoot en houd bijvoorbeeld zijn handen vast of streel over zijn rug. Zorg dat u de aandacht van het kind krijgt. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik moet je iets ergs vertellen...' Leg daarna zo duidelijk mogelijk uit dat (bijvoorbeeld) oma niet meer leeft. Ze ademt niet meer, voelt niets meer, heeft geen pijn meer en heeft het ook niet koud. Wees zo eerlijk mogelijk. Als oma ziek was, leg dat dan uit. Laat het kind ook vragen stellen: ‘Hoe lang blijft oma dood? Komt ze wel op mijn verjaardag? Eten en drinken doden? Waar is oma nu dan?'

U zult merken dat het kind dezelfde of een reeks aan vragen blijft stellen, omdat het niet goed beseft dat oma echt nooit meer terugkeert. Soms zal het kind ook crue dingen zeggen, zonder dat zo te bedoelen. Dat kan u raken. Laat uw emoties gerust zien. Huil bij het kind. Het kind mag weten dat u erg verdrietig bent. Sommige kinderen tonen zelf ook emoties. Ze worden boos of beginnen te huilen. Lichamelijk contact zal het kind troosten en kalmeren. Geef het kind ruimte voor de emoties en probeer het niet zo snel mogelijk af te leiden met bijvoorbeeld een koekje. Laat het rustig boos of verdrietig zijn. Emoties tonen mag.

Omdat kinderen echt in het ‘nu' leven, zult u ook zien dat ze het ene moment intens verdrietig zijn en vijf minuten later weer vrolijk spelen. Kinderen hebben een natuurlijke methode van rouwen: met tussenpozen, om te voorkomen dat de pijn te intens is.