Praktische gevolgen bij verlies van een ouder

Als de laatste ouder overlijdt, zul je met de andere broers en zussen de ouderlijke spullen moeten verdelen. Denk aan het huis en de spaarrekening, maar ook veel spullen van emotionele waarde. Heel vaak ontstaan hierbij problemen.

Verdelen van spullen 
Broers en zussen die altijd goed met elkaar konden opschieten, krijgen ineens ruzie om een theepot of zilveren lepeltje. Dat is natuurlijk heel jammer en valt te voorkomen. Een huis en geldzaken zijn zakelijk te verdelen, maar met spullen van emotionele waarde is dat lastiger. Probeer het praktisch aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld een neutrale intermediair inschakelen, maar soms kom je er ook wel uit met elkaar. Een methode: laat de betrokkenen elk een top drie maken van spullen waar zij veel waarde aan hechten. Zorg vervolgens dat iedereen in elk geval uit die top drie enkele zaken krijgt.

De uitvaart regelen 
Ook het regelen van de uitvaart is soms lastig met broers en zussen. Probeer daarbij voor ogen te houden dat je de uitvaart gaat regelen zoals die ouder dat graag had gewild. De meeste mensen geven daarbij aan: mijn vader of moeder zou gezegd hebben ‘als het maar in harmonie gebeurt'. Dat is een goed uitgangspunt. Accepteer dat niet alles gaat zoals je wilt en dat sommige familieleden, vaak ook door het verdriet en andere emoties, onhandige dingen zeggen of doen.

Realiseer je dat in dit soort situaties gezinsleden vaak weer de plek of de rol innemen die zij vroeger thuis hadden. Bijvoorbeeld: de oudste regelt en beslist veel en de jongste bungelt er een beetje bij. Het is goed om dat te beseffen en in dit voorbeeld bewust de jongste van het gezin ook te betrekken bij beslissingen en dingen die geregeld moeten worden.