Zijn mijn gevoelens normaal?

Eigenlijk zijn alle gevoelens die u ervaart bij het verlies van uw vader of moeder normaal. U voelt zich intens verdriet of u bent blij dat aan haar of zijn lijden een einde is gekomen. U kunt zich eenzaam voelen omdat uw ouder, uw steun en toeverlaat, uw veilige thuis, is verdwenen. Maar u kunt ook opgelucht zijn, omdat die periode van intense zorg nu voorbij is.

U kunt zich ook ontworteld voelen. Met het verlies van uw ouders gaat immers ook een deel van uw jeugd verloren, van uw herinneringen. Wie kan u nu nog vertellen hoe u eruit zag als baby of hoe u zich gedroeg als kind? 
U kunt ook angstig worden en u bewust worden van uw eigen sterfelijkheid. Ineens beseft u zich dat u nu de oudste generatie bent en dat u eigenlijk de ‘volgende op rij' bent om te overlijden.

Als de band met uw ouders niet goed was, kan ook een sterk schuldgevoel de kop opsteken. Was u maar vaker op bezoek geweest. Had u het maar goed gemaakt toen het nog kon. Als de band goed was daarentegen, kan dat ook veel troost geven.