Begraafplaats Oud Eik en Duinen van Monuta voor pagina Grafkosten.jpg

Grafkosten

Als u kiest voor begraven, krijgt u te maken met grafkosten. Grafkosten kunnen sterk verschillen per begraafplaats. U kunt kiezen voor een gemeentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Er zijn ook begraafplaatsen in monumentale parken. Of historische begraafplaatsen die worden onderhouden door vrijwilligers.

Algemeen graf of eigen graf

Naast de keuze voor een begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. In een algemeen graf komen meerdere personen te liggen die geen band met elkaar hebben. Een eigen graf is ook voor meerdere personen, maar daarbij mag u zelf bepalen wie erin komen te liggen. Dat kunnen familieleden of andere dierbaren zijn.

Onderzoek naar grafkosten

Monuta onderzoekt jaarlijks de grafkosten van verschillende begraafplaatsen. Monuta presenteert deze grafkosten in een speciale module. Hierin kunt u de begraafplaats bij u in de buurt opzoeken en bekijken wat hun grafkostenĀ  zijn. In de module staan de grafkosten voor verschillende soorten graven vermeld.

Bekijk de grafkosten bij u in de buurt.