Begraafplaats Rustoord van Monuta voor pagina soorten graven.jpg

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven. Zo kunt u kiezen voor een algemeen graf, maar ook voor een eigen graf.

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen drie of vier personen bij elkaar. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte.

In het verleden bleven algemene graven vaak langer intact. Door ruimtegebrek vindt het ruimen op een aantal begraafplaatsen nu zo snel mogelijk plaats. De stichting Grafzorg Nederland, de landelijke Organisatie Begraafplaatsen en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer, pleiten voor betere voorlichting over hoe lang een graf in gebruik kan zijn.

Eigen graf

Met een eigen graf, ook wel huurgraf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 25, 30, 40 of meer jaren voor.  De grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft, is het bekendste familiegraf.