Begraafplaats Oud eik en Duinen van Monuta voor pagina begrafeniskosten.jpg

Wat kost een begrafenis?

Begrafeniskosten liggen vaak hoger dan de kosten voor een crematie. Dit komt omdat de begrafeniskosten voor een deel bestaan uit grafkosten. Deze grafkosten verschillen sterk per gemeente en liggen tussen de € 800,- en € 7.000,-. Bekijk wat de grafkosten zijn bij u in de buurt.

Andere begrafeniskosten

Wat kost een begrafenis? Naast de grafkosten heeft u ook met andere kosten bij een begrafenis. Een voorbeeld zijn de basiskosten, deze gelden voor elke uitvaart. Hierin zitten de diensten van de uitvaartverzorger, bezorging van de kist en de laatste verzorging van de overledene. Daarnaast zijn er ook nog de kosten voor bijvoorbeeld bloemen, rouwvervoer, dragers en catering. Bovendien kunt u na de begrafenis een grafmonument op het graf plaatsen, ook dit bedrag komt dan bij de totale begrafeniskosten.

Begrafeniskosten in het weekend

Als een uitvaart in het weekend plaatsvindt, kunnen de begrafeniskosten hoger uitvallen, omdat er een weekendtoeslag wordt berekend. De weekendtoeslag geldt vaak voor meerdere onderdelen van de uitvaart, bijvoorbeeld voor het rouwvervoer en de dragers die eventueel worden ingehuurd.

De kosten voor een kist

Ook de prijs van een kist is onderdeel van de begrafeniskosten. Bij een begrafenis zijn er veel mogelijkheden voor de kist. Maar u kunt ook kiezen voor iets anders, bijvoorbeeld een wade. Dit is een soort doek waarin de overledene wordt gewikkeld. De overledene wordt dan gedragen op een baarplank.

Er zijn veel soorten kisten. Steeds vaker wordt er bij een begrafenis gekozen voor een milieuvriendelijke kist. Monuta ontwikkelde samen met Staatsbosbeheer twee groene' uitvaartkisten van hout uit de bossen van Staatsbosbeheer. Of bekijk verschillende modellen kisten in Monuta Uitvaartontwerp. 

Naar de uitvaartontwerper