Eeuwige grafrust

Bij een aantal natuurbegraafplaatsen kunt u kiezen voor eeuwige grafrust. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn vanuit geloofsovertuiging. Maar ook als u iets wilt bijdragen aan de natuur, kunt u denken aan een natuurgraf. Natuurbegraafplaatsen maken kosten om het gebied te onderhouden. Door een natuurgraf te kopen, draagt u dus bij aan het in stand houden van een natuurgebied.

De natuurbegraafplaatsen hebben meestal maatregelen genomen om te garanderen dat de verkochte eeuwige grafrechten worden nagekomen. Soms wordt het grafrecht zelfs vastgelegd bij een notaris en wordt er een reservering gedaan om ervoor te zorgen dat de begraafplaats voor langere tijd een natuurbegraafplaats blijft. Een natuurbegraafplaats met eeuwige grafrechten heeft meestal ook een plan waarin staat wat er moet gebeuren als de begraafplaats vol is.

Aan de andere kant maakt de huidige wet op de lijkbezorging het echter mogelijk om begraafplaatsen toch te sluiten en ook om eeuwige graven te kunnen ruimen. De rechthebbende van het grafrecht kan dit vaak voorkomen, maar moet dit dan wel goed regelen. U kunt u hierover laten voorlichten door Monuta of door bijvoorbeeld Grafzorg Nederland. Vul gerust het afsprakenformulier in, zodat wij u persoonlijk antwoord kunnen geven op uw vragen.
 

Afspraak maken