Natuurbegraafplaatsen in Nederland

In Nederland vindt u een aantal natuurbegraafplaatsen. Deze verschillen allemaal met elkaar in bijvoorbeeld het natuurgebied en daarmee het uiterlijk en de sfeer van de begraafplaats.

Natuurbegraafplaats Bergerbos in Sint Odiliënberg
Een grote begraafplaats in een dicht licht glooiend bos met graven die herkenbaar zijn aangegeven. De keuze voor grafmonumenten is redelijk vrij, maar er zijn wel richtlijnen voor. Mensen kunnen op afgezaagde bomen bij het graf van hun naasten gaan zitten. Er is een speciale plek voor kindergraven en voor uitvaartdiensten zijn er een aula en boskapel beschikbaar. Er zijn algemene graven waarbij de beheerder de plek van het graf bepaalt. Daarnaast kunt u een graf kopen met grafrechten tussen de 20 en 100 jaar. U mag dan zelf de plek uitkiezen, maar de kosten zijn ook hoger dan die van een algemeen graf.

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem
Een grote natuurbegraafplaats met wandelgebied vlakbij park Hoge Veluwe. Het terrein is voor een deel bos en voor een deel open veld, dat ontwikkeld is als heidegebied. Heidepol gebruikt voor het markeren van de graven een geavanceerd GPS-systeem en ingegraven chips. Hierdoor zijn de graven nauwelijks zichtbaar en oogt Heidepol als een natuurgebied zonder graven.

De graven mogen alleen worden gemarkeerd met houten schijven. Alle graven hebben eeuwig grafrecht, dat is vastgelegd bij de notaris. De uitvaartdienst kan worden gehouden in een half open gebouw of gesloten nette schuur.

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext
Dit is de grootste natuurbegraafplaats, gelegen op een oud Drents landgoed. Er liggen grafheuvels van ongeveer 5000 jaar oud en vanaf het uitzichtpunt kun je zelfs een Hunebed zien. De natuurbegraafplaats bestaat voor een deel uit oud bos, met mooie hoge bomen, en voor een deel uit jong bos. de natuurbegraafplaats ligt rondom het Hillig Meer (Heilig Meer). Graven mogen in het oude bos alleen worden gemarkeerd met een Drentse zwerfkei met inscriptie. Voor het jonge bos geldt markering met een boom. Er is een bijzonder landhuis beschikbaar voor uitvaartdiensten. Alle natuurgraven hebben eeuwig grafrecht en liggen op 25 vierkante meter.

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Nieuwehorne 
In Nieuwehorne is de eerste natuurbegraafplaats van Friesland gerealiseerd. De natuurbegraafplaats en het graf worden onderhouden op een ecologische, milieuvriendelijke manier om een mooie natuurlijke plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant voordeel bij heeft. Er is volop vrijheid een plek uit te kiezen en te reserveren in dit bosgebied, waar een wandelpadenstelsel wordt aangelegd met rust- en picknickbanken. Een boom, struik of natuurlijk element met daarop eventueel een korte tekst markeert de plek van het graf. Een graf of urnengraf op natuurbegraafplaats Nieuwehorne zal nooit worden geruimd.

 

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Maasbree bij Venlo
Deze natuurbegraafplaats ligt vlakbij het crematorium van Maasbree. De begraafplaats bestaat uit twee delen; een deel in Venlo en een deel in Maasbree. Er is veel vrijheid bij het kiezen van een grafmonument. Het terrein in Venlo bestaat uit een naaldbos met hier en daar wat hoogteverschillen. Het Maasbrese deel is een gemengd bos en heeft een waterpartij. Er is geen aula, maar voor uitvaartdiensten is eventueel het naastgelegen restaurant Boszicht beschikbaar. Naast begraven is het ook mogelijk om as te verstrooien of een urn te begraven.

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide (nabij Deurne en Venray)
Een middelgrote natuurbegraafplaats met hoge bomen en met in het juiste jaargetijde varens. De hout-rillen zorgen ervoor dat er veel vogels en kleine dieren zijn. Alle graven hebben eeuwig grafrecht. Graven mogen worden gemarkeerd met een plaatje, een houten grafmonument dat niet hoger is dan 60 centimeter of met een herdenkboom. Bij begraafplaats Weverslo hoort ook villa Weverslo waar een opbaring of een dienst met ongeveer 45 personen mogelijk is.

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Reiderwolde in Blauwestad (Groningen)
Deze grote natuurbegraafplaats ligt in een waterrijk natuurgebied. Het oude weidegebied ligt op een stuwwal en heeft op veel plaatsen een weids uitzicht. Dit gebied wordt langzaamaan bos. Er zijn diverse poelen, struikgewas en rietkragen te vinden. Graven worden gemarkeerd met bomen, struiken of natuurlijk materiaal dat ook in de omgeving voorkomt. Het grafrecht is 250 jaar. Het houden van een uitvaartdienst is in het openlucht theater mogelijk.

 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats de Hoevens in Alphen (nabij Tilburg-Breda-Turnhout)
Gelegen op Landgoed de Hoevens; een eeuwenoud particulier landgoed dat 190 ha graslanden, akkers, houtwallen, lanen en monumentale boerderijgebouwen omvat. Kenmerkend is de variëteit aan landschapssferen. Zo kan men begraven worden onder een mooie boom, met uitzicht op een weide vol wilde bloemen of in een eigentijdse grafheuvel met heide. Natuurgraven worden uitgegeven voor 50 jaar of voor onbepaalde tijd. Urnengraven ook voor 30 jaar. Waar men ook voor kiest, het graf wordt niet geruimd. Een houten boomschijf met inscriptie of een herinneringsboom markeert het graf. De Hoevens biedt met ontvangstgebouw ‘De Eik’ alles onder één dak voor ceremonie of condoleance. Het informatiecentrum is dagelijks geopend. 

 

 


 

Urnenveld Anloo (Drenthe)
Tijdens de Late Bronstijd legden de bewoners van de Hondsrug, wat nu Drenthe heet, urnenvelden aan om hun doden aan de aarde toe te vertrouwen. In kleine tumuli, omringt door een kringgreppeltje, plaatsten zij de urnen. Op het landgoed Terborgh nabij Anloo is een perceel, beplant met oude beuken, door de gemeente Aa en Hunze aangewezen als ‘bijzondere begraafplaats voor urnen’. De tumuli zullen er altijd blijven en worden niet geruimd. De locatie voor de tumulus kan zelf worden gekozen. Vlakbij het urnenveld ligt een hunebed uit de Nieuwe Steentijd en zeven grafheuvels uit de Late Steentijd; een uniek prehistorisch gebied. Het plaatsen van een urn lijkt een reis uit het verre verleden via het heden naar de eeuwigheid. 

 

 

 

  

Natuurbegraafplaats Westerwold in Hoog Soeren nabij Apeldoorn
Dit is een begraafplaats rond de oude kapel die later is uitgebreid in het grote bos erom heen. De begraafplaats is bijna vol en de beheerders hebben richtlijnen voor eventuele nieuwe graven. De graven zijn duidelijk herkenbaar met vaak grote zwerfkeien als monument. Er zijn ook enkele vaak wat oudere graven met traditionele grafstenen.

Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven
Den en Rust ligt naast een crematorium en is eigendom van DELA en het Utrecht Landschap. De graven zijn nauwelijks meer zichtbaar, omdat ze worden gemarkeerd met versteende broomstronken, die bijna niet van echte boomstronken zijn te onderscheiden. Het cortenstalen pad dat door het hele gebied loopt, is praktisch voor het houden van een dienst en voor minder validen.

Natuurbegraafplaats Slangenburg in Doetinchem
Naast de gewone begraafplaats en het crematorium Slangenburg, ligt natuurbegraafplaats Slangenburg. Er is een stukje oud bos bedoeld voor urnen en een jong bos waar een boom bij het graf mag staan. Daarnaast is er ook een weide waar graven gemarkeerd mogen worden met bloemen. De begraafplaats heeft de mogelijkheid voor een dienst in de open lucht, maar u kunt ook het crematorium gebruiken.

Natuurbegraafplaats Witteveen (gemeente Midden Drenthe)
Naast de traditionele begraafplaats ligt natuurbegraafplaats Witteveen. Deze begraafplaats is van de gemeente Midden Drenthe. In het open bos zijn er veel mogelijkheden en vrijheden in het kiezen van een grafmonument van natuurlijk materiaal.