Polisvoorwaarden Monuta

Akkoordverklaring afkoop en premievrij maken

Hieronder kunt u de formulieren downloaden om een polis af te kopen of premievrij te maken.

Akkoordverklaring afkoop

U kunt alleen gebruik maken van de akkoordverklaring inzake afkoop als u een opgave van Monuta heeft ontvangen met de afkoopwaarde. Klik op onderstaande link om het formulier te downloaden.

Akkoordverklaring premievrijmaken

U kunt alleen gebruik maken van de akkoordverklaring voor premievrij maken als u een opgave van Monuta heeft ontvangen met de premievrijwaarde. Klik op onderstaande link om het formulier te downloaden.

Verklaring van vrijwaring

De verklaring van vrijwaring heeft u alleen nodig als u de originele polis niet meer heeft. Klik op onderstaande link om het formulier te downloaden.