Trends en cijfers: uitvaartverzekeringen 2019

Monuta biedt op basis van eigen onderzoek een overzicht van cijfers en trends in de uitvaartverzekeringsmarkt in 2019. Hier vindt u informatie over verzekeringsaanvragers van een uitvaartverzekering in 2019, gebaseerd op data van Monuta.

Bijna 3 op de 4 Nederlanders heeft een uitvaartverzekering in 2019

In Nederland heeft ongeveer 74% van de bevolking een uitvaartverzekering, zo bleek uit onderzoek van NL-Eyes uit 2018 onder 2129 respondenten, in opdracht van Monuta. Dit percentage is al een aantal jaar redelijk stabiel.

De verdeling man/vrouw als hoofdaanvrager in 2019 is licht gewijzigd. In 2018 was nog 54% van alle hoofdaanvragers vrouw. In 2019 is dit gestegen naar 55%. Dat betekent dat 45% van de hoofdaanvragers van een uitvaartverzekering man is.

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders een uitvaartverzekering afsluiten is gelijk gebleven in 2019 ten opzichte van 2018. Vrouwen zijn gemiddeld 37 jaar bij het afsluiten van een uitvaartverzekering als hoofdaanvrager. Bij mannen ligt de gemiddelde leeftijd op 40 jaar. 

Verdeling aanvragen uitvaartverzekering Nederland

 

Verdeling man/vrouw als aanvrager van een uitvaartverzekering per provincie in 2019

In 2019 valt op dat in alle provincies vrouwen gemiddeld gezien vaker de hoofdaanvrager zijn dan mannen. Deze verdeling komt grotendeels overeen met 2018, waar toen alleen de provincie Drenthe vaker een man als hoofdaanvrager had (50,1% man, 49,9% vrouw).

Over het algemeen komen in 2019, evenals in 2018 de meeste aanvragers van een uitvaartverzekering uit Zuid-Holland.

Verdeling aanvragers uitvaartverzekering per provincie

 

Aanvragers uitvaartverzekering in 2019 per provincie

Het percentage aanvragers van een uitvaartverzekering is in 2019 met 25,8% het hoogst in Zuid-Holland, evenals in 2018. Noord-Holland volgt met 14,3% van de aanvragers en Gelderland met 12,6% van de aanvragers. Het laagste aantal aanvragers van een uitvaartverzekering is net als in 2018 woonachtig in Zeeland. Ongeveer 2,0% van de aanvragers woont in de provincie met het laagste inwonerstal van Nederland.

Tabel verdeling man vrouw aanvragen uitvaartverzekering

 

Taartdiagram verdeling aanvragers uitvaartverzekering per provincie

 

Gemiddelde leeftijd bij aanvraag van een uitvaartverzekering in 2019

De leeftijd van de hoofdverzekerde van een uitvaartverzekering was in 2018 gemiddeld 38 jaar. Ook in 2019 is de leeftijd, met gemiddeld 38 jaar oud, gelijk gebleven. De gemiddelde leeftijd van vrouwen als hoofdverzekerde van een uitvaartverzekering is 37 jaar, bij mannen is dit 40 jaar. 

Gemiddelde leeftijd hoofdverzekerde met uitvaartverzekering in 2019

 

Transacties (%) per leeftijd van hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering

Ten opzichte van 2018 is het percentage aanvragers in de leeftijd van 25-34 jaar oud in 2019 licht gestegen van 24,5% naar 26,3%. Het is daarmee de grootste leeftijdsgroep als hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering.

Het percentage hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering dat ouder is dan 55 jaar oud is, ondanks een lichte stijging ten opzichte van 2018, ook in 2019 nog steeds relatief klein. Een groot deel van de doelgroep is al in bezit van een uitvaartverzekering of heeft in het verleden op enig moment besloten geen uitvaartverzekering te nemen. Bovendien is de premie van een uitvaartverzekering leeftijdgebonden wat een belemmering kan zijn om op oudere leeftijd een verzekering af te sluiten. 

Tabel gemiddelde leeftijd hoofdverzekerde procentueel

 

Taartdiagram transacties per leeftijd van hoofdaanvrager uitvaartverzekering

 

Gemiddelde leeftijd van de hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering per provincie

De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke en mannelijke hoofdaanvragers van een uitvaartverzekering verschilt zeer weinig per provincie. De gemiddelde leeftijd  van mannen ligt met bijna 42 jaar het hoogst in Noord-Holland en met 37,3 jaar het laagst in Groningen. Bij vrouwen is de gemiddelde leeftijd van de hoofdaanvrager met 38 ,6 jaar het hoogst in Noord-Brabant en met 32, 9 jaar het laagst in Groningen. 

De gemiddelde leeftijd van de hoofdaanvrager (man en vrouw) is in 2019 met 40 jaar het hoogst in Noord-Brabant. Het verschil met de provincie Groningen is groot, aangezien daar de laagst gemiddelde leeftijd van de hoofdaanvrager in 2019 is te zien met 35 jaar.

Gemiddelde leeftijd hoofdaanvrager per provincie

 

Meest gekozen uitvaartverzekering in Nederland in 2019

Net als in 2018 heeft een uitvaartverzekering met diensten en producten in 2019 de voorkeur boven een geldverzekering. De verdeling van type afgesloten uitvaartverzekeringen bij Monuta is zowel bij mannen als vrouwen zeer gelijkmatig verdeeld. Er wordt het vaakst gekozen voor de Plus-verzekering. Ook de verschillen per provincie zijn klein. Na de Plus-verzekering wordt de Basis-verzekering het vaakst afgesloten. 

Opvallend:

  • Hoe ouder de verzekerde is, des te vaker wordt er gekozen voor een Monuta Basis-uitvaartverzekering. Deze verzekering gaat uit van de minimaal benodigde dekking voor een goed verzorgde uitvaart. In 2019 kiest 43% van de personen van 65 jaar en ouder voor een Monuta Basis-verzekering, waar in 2018 nog 37% voor een Basis-uitvaartverzekering koos. 
  • Jongeren (19-24 jr) kiezen het meest voor Verzekering Uitvaart Plus (45% van de gevallen) en in 18,5% van de gevallen voor Verzekering Uitvaart Basis.  Ten opzichte van 2018 wordt in 2019 vaker voor een Plus-uitvaartverzekering gekozen.
  • Hoe ouder de verzekerde is, des te minder wordt gekozen voor de Monuta Top-uitvaartverzekering. Deze trend is vergelijkbaar met 2018.
  • De Monuta Plus-uitvaartverzekering de meest gekozen uitvaartverzekering in 2019, behalve bij de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder.

Tabel meest gekozen uitvaartverzekering per leeftijdgroep procentueel

 

Type uitvaartverzekering per leeftijd

 

Aantal kinderen meeverzekerd bij afgesloten uitvaartverzekering in 2019

Het is bij Monuta mogelijk kinderen gratis mee te verzekeren tot hun 18e levensjaar op de uitvaartverzekeringspolis van hun ouders. Ruim 70% van de aanvragers in 2019 heeft geen kinderen meeverzekerd op de polis. Op provincieniveau zijn er geen grote verschillen te zien betreft het aantal kinderen per afgesloten uitvaartverzekeringsorder. 

Taartdiagram aantal kinderen per afgesloten uitvaaartverzekeringsorder