Polisvoorwaarden Monuta

Kapitaaloverdracht

Wat is een kapitaaloverdracht?

Stel u heeft een verzekering bij Monuta waarbij de uitkering uit geld, oftewel kapitaal, bestaat. Dan kunt u ervoor kiezen om het kapitaal dat uit de verzekering komt over te dragen naar een andere financiële instelling, bijvoorbeeld een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Deze situatie wordt in de verzekeringswereld een ‘kapitaaloverdracht' genoemd. En omdat het belangrijk is dat zo'n overdracht goed verloopt, zijn er afspraken over gemaakt tussen verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen.

Waarom moet u dit weten?

Het doel van die afspraken is om de overdracht van het kapitaal soepel te laten verlopen voor u als klant. Dat is belangrijk, omdat er anders een kans is dat u tussentijds belasting moet betalen over dit kapitaal. Hieronder leggen we uit hoe het werkt als u kapitaal vanuit Monuta wilt overdragen aan een andere verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.

Wanneer heeft u te maken met kapitaaloverdracht?

Wij spreken van een kapitaaloverdracht als u kapitaal wilt verplaatsen van Monuta naar een andere financiële instelling, omdat:  

  • U liever het kapitaal bij een andere financiële instelling onder wilt brengen;  
  • Het product of de verzekering afloopt, dus dat de afgesproken looptijd voorbij is.

U kunt een kapitaaloverdracht doen als u bij Monuta een lijfrentekapitaal of kapitaalverzekering (verzekering in geld) heeft. Omdat dit producten zijn waar over een langere periode vermogen wordt opgebouwd, kan er belasting geheven worden. U leest hieronder wat er van u gevraagd wordt bij een kapitaaloverdracht, om te voorkomen dat u tussentijds belasting moet betalen.

Wat heeft Monuta van u nodig bij een kapitaaloveracht vanuit een kapitaalverzekering?

Bij de overdracht van een afkoopwaarde heeft Monuta van u nodig:  

  1. de originele polis;  
  2. verzoek tot afkopen van de verzekering en overdragen van de waarde met handtekening van de verzekeringnemer;  
  3. kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Wat heeft Monuta van u nodig bij een kapitaaloverdracht vanuit een lijfrentekapitaal?

Als uw polis met lijfrentekapitaal afloopt, ontvangt u daar vier weken voor die datum schriftelijk bericht over van Monuta. Voor de kapitaal overdracht heeft Monuta van u nodig: 

  1. de originele polis;  
  2. een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde (de begunstigde staat vermeld op de originele polis); 
  3. een attestatie de vitae op naam van de verzekerde. Dit is een verklaring dat de verzekerde in leven is. Deze verklaring kunt u opvragen bij de gemeente en moet op of na de datum dat de polis afloopt (expiratiedatum) zijn afgegeven;  
  4. een kopie van een lijfrente-offerte van de verzekeringsmaatschappij naar keuze van de begunstigde.

Zodra u alle gegevens juist en volledig aan ons heeft doorgegeven, kan de overdracht van kapitaal tussen Monuta en de financiële instellingen van uw keuze beginnen.

Wilt u hier meer over lezen?

Het officiële document met afspraken kunt u hier inzien: Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).