6.000 Kinderen per jaar verliezen een ouder

Vrijdag 23 juni is het Internationale Weduwendag. Deze dag werd in 2011 uitgeroepen door de Verenigde Naties om bewustzijn over problemen bij weduwen en weduwnaars te vergroten. Iedere dag verliezen in Nederland gemiddeld vier vrouwen met kinderen onder de 18 jaar hun partner.

Rouwen is geen ziekte
De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zijn niet ingesteld op mensen die op jonge leeftijd hun partner verliezen. Protocollen en begeleiding bij het rouwproces ontbreken. Dat stelt Petra van Rij, oprichter van Stichting De Jonge Weduwe, een stichting die dit jaar vijf jaar bestaat en zich inzet voor de belangen van deze kwetsbare doelgroep. De dood is in Nederland nog steeds een taboe, zeker als het een jong persoon betreft. Een ander heet hangijzer is het rouwverlof. Jonge achterblijvende partners krijgen veelal te weinig tijd van hun werkgever om de (financiële) zaken goed op orde te brengen. Een rouwverlof van slechts twee dagen is geen uitzondering. Met ziekmeldingen als logisch gevolg. Waar de maatschappij vervolgens voor opdraait. ‘Niet nodig’ volgens Van Rij, ‘als werkgevers samen met de overheid zorgen voor een flexibel rouwverlof en juiste begeleiding.

Rouwloket
Om jonge weduwen en weduwnaars én hun kinderen te ondersteunen, pleit Stichting De Jonge Weduwe voor een gemeentelijk rouwloket waar ervaringsdeskundigen werkzaam zijn als rouwambtenaar. Doel van de inzet van een rouwambtenaar is om jonge weduwen en weduwnaars te begeleiden in de moeilijke periode na het afscheid. Niet alleen bij het afhandelen van de administratieve rompslomp – ‘dood’ ben je namelijk niet zomaar in Nederland - maar ook bij het coördineren van de hulpinstanties die het gezin weer op de rit proberen te krijgen. Hierbij zijn contact met familieleden en naasten, de scholen van de kinderen, de gemeente, de huisarts en de werkgever van groot belang.  

Pilot ‘Steun na Partnerverlies’
Een weduwe of weduwnaar op de arbeidsmarkt brengen of houden en een nieuwe stabiele gezinssituatie creëren is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en levert ook indirect toekomstige besparingen op’, aldus Van Rij. Om die reden startten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeente Zwolle, Stichting De Jonge Weduwe en welzijnsorganisatie WijZ eind 2015 de pilot ‘Steun na Partnerverlies’. Onlangs werden de resultaten gepresenteerd. De conclusie: maatwerk, steun dichtbij huis en respect voor levenslang verdriet zijn broodnodig voor mensen die een partner verliezen. Demissionair staatssecretaris Klijnsma: ‘Het is ontzettend belangrijk om mensen die te maken hebben met zo’n groot verlies, en veelal met (jonge) kinderen achterblijven, te ondersteunen, zodat er ruimte ontstaat om te rouwen en het leven weer op te pakken.’

Vijfjarig bestaan Stichting De Jonge Weduwe
Stichting De Jonge Weduwe werd in 2012 opgericht door de zussen Petra en Marijke van Rij. Aanleiding hiervoor was de plotselinge dood van zeezeiler Hans Horrevoets, die op tweeëndertigjarige leeftijd overboord sloeg tijdens de Volvo Ocean Race 2005-2006. Petra bleef achter met een peuter van anderhalf en was vijf maanden zwanger van hun tweede kindje. De zoektocht naar gelijkgestemden leidde tot het ontstaan van De Jonge Weduwe; een stichting met een landelijk netwerk van 15 vaste vrijwilligers verspreid over 7 regio’s, waarbij duizenden jonge weduwen en hun kinderen steun vinden middels deelname aan fora, gezamenlijke uitstapjes, maandelijkse troostlunches, themabijeenkomsten, een jaarlijks seminar en De Jonge Weduwe Run. Naast het bieden van steun en informatie aan jonge weduwen en hun naasten, maakt de stichting zich hard voor maatschappelijke bewustwording van de impact van een verlies binnen een jong gezin.

Meer informatie
Voor meer informatie over Stichting De Jonge Weduwe zie dejongeweduwe.nl