Actueel

'Een kist vol kleuren'

“Goedemiddag, ik ben Loes van Zand.” De jonge vrouw steekt opgewekt haar hand uit. Haar stralende gezicht doet niet vermoeden dat ze ernstig ziek is. Ik volg mevrouw Zand naar de woonkamer. “Dit is Jens. We gaan volgende week trouwen!” De verloofde knikt verlegen. “We wilden graag ooit nog trouwen.” Hij staart naar de grond. “Maar dat is nu of nooit geworden.”

Steun voor jonge weduwen

Het is geen door­snee ge­zel­schap, dat af­ge­lo­pen za­ter­dag Speel­park Oud Val­ke­veen be­zoekt. Dit is een groep 'jon­ge we­du­wen'. Ze zijn op stap met de ge­lijk­na­mi­ge stich­ting, een club die als doel heeft: jon­ge vrou­wen met min­der­ja­ri­ge kin­de­ren on­der­steu­nen na het ver­lies van hun le­vens­part­ner. De stich­ting is op­ge­richt door Ma­rij­ke (39) en haar zus Pe­tra van Rij (41), die in 2006 haar part­ner Hans Hor­re­voets ver­loor en ach­ter­bleef met twee jon­ge kin­de­ren.

Eigen uitvaart liefst respectvol en ingetogen, maar niet in de kerk

Meerderheid heeft nagedacht over uitvaart, wensen worden echter vaak niet besproken.

In het kader van de themacampagne Even stilstaan bij afscheid nemen onderzocht Monuta in hoeverre Nederlanders vanaf 45 jaar nadenken over hun eigen uitvaart. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door NL-Eyes onder 1913 Nederlanders van 45 jaar en ouder, blijkt dat zij de uitvaart het liefst respectvol en ingetogen willen. Een verdrietige of juist uitbundige uitvaart wordt het minst gewaardeerd. 

Jongeren bespreken uitvaartwensen meestal niet

Ruim tweederde van de jongeren uit Flevoland heeft nog nooit nagedacht over hun eigen uitvaart. En als zij wel hebben nagedacht over hun uitvaartwensen, worden deze meestal niet met anderen besproken. Slechts 24% heeft zijn of haar ideeën besproken met ouders of vrienden. En nog geen 1% van de Flevose jongeren heeft de uitvaartwensen vastgelegd op papier, op de computer of bij een uitvaartverzekeraar. 

Eén op de vijf jongeren in Flevoland presteert slechter op school bij rouw

Jongeren die een dierbare verliezen, hebben vaak moeite met het omgaan met hun emoties. Vooral pubers hebben hier moeite mee. Ruim één op de vijf jongeren in Flevoland zegt dat het meemaken van een overlijden invloed heeft gehad op zijn of haar schoolprestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Monuta onder jongeren van 12 tot en met 19 jaar.