Eigen uitvaart liefst respectvol en ingetogen, maar niet in de kerk

Meerderheid heeft nagedacht over uitvaart, wensen worden echter vaak niet besproken.

In het kader van de themacampagne Even stilstaan bij afscheid nemen onderzocht Monuta in hoeverre Nederlanders vanaf 45 jaar nadenken over hun eigen uitvaart. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door NL-Eyes onder 1913 Nederlanders van 45 jaar en ouder, blijkt dat zij de uitvaart het liefst respectvol en ingetogen willen. Een verdrietige of juist uitbundige uitvaart wordt het minst gewaardeerd. 

Tijdens de vorige themacampagne, Even stilstaan bij jongeren en rouw, deed Monuta een  vergelijkbaar onderzoek onder mensen in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. Opvallend genoeg antwoordde deze jongere groep respondenten nagenoeg hetzelfde. Ook zij vinden een respectvolle sfeer bij de eigen uitvaart het meest belangrijk. Slechts 5% zou liever een uitbundige of juist verdrietige uitvaart willen.

Onbesproken wensen
61% van de Flevolanders vanaf 45 jaar heeft wel eens nagedacht over hoe de eigen uitvaart eruit zou moeten zien. Toch heeft nog geen kwart zijn of haar wensen op een of andere wijze vastgelegd of besproken met familie. Hierdoor kunnen nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te staan na het overlijden van een geliefde.

Op de vraag welke zaken men zoal heeft vastgelegd of nog zou willen vastleggen, noemt 83% van de Nederlanders vanaf 45 jaar de keuze voor begraven of cremeren. Tweederde van de respondenten heeft ook de muziekkeuze vastgelegd of wil dit nog vastleggen. 59% wil zelf de begraafplaats of de asbestemming bepalen. Andere zaken, zoals de tekst op de grafsteen, bloemen, de kist en het ontwerp van de rouwkaart laat men liever over aan de nabestaanden.

Qua locatie van de afscheidsdienst geniet een crematorium of uitvaartcentrum de voorkeur. Een religieus gebouw, zoals een kerk, moskee of synagoge wordt gemiddeld door slechts 18% aangewezen als de plek voor hun afscheidsdienst. In Flevoland ligt dit met 13% nog lager. Opvallend is dat in Overijssel 29% van de ondervraagden kiest voor een religieuze locatie. 

Ruim de helft van de mensen vanaf 45 jaar wil na het overlijden gecremeerd worden; in de leeftijdscategorie vanaf 65 jaar kiest zelfs tweederde hier voor. Gemiddeld kiest 22% voor een begrafenis. In Flevoland ligt dit met 20% nog iets lager. Ook hier vormt Overijssel de uitzondering: maar liefst 34% van de respondenten uit deze provincie kiest voor begraven. In Noord-Brabant en Limburg ligt dit percentage met 14% het laagst. Een klein percentage (3%) van de Nederlanders van 45 jaar en ouder wil het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, 16% heeft nog geen keuze gemaakt.

Het belang van wensen vastleggen
Monuta weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat familieleden hun wensen vastleggen en met elkaar bespreken. In een korte en emotionele periode moet veel worden geregeld. Door vooral praktische zaken uit handen te nemen, krijgen de nabestaanden de tijd en ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Het neemt veel zorgen weg als de familie weet hoe de overledene het zelf graag had gewild. Het is daarom goed om nu al na te denken over de eigen uitvaartwensen en deze ergens vast te leggen. Monuta helpt hier graag bij. Zo kunnen de wensen nu al worden besproken met een uitvaartverzorger en/of gratis worden vastgelegd in Monuta Uitvaartwens. 

Meer informatie
Monuta vindt het belangrijk om mensen goed te informeren over dit thema. Daarom is er op de website evenstilstaanbij.nl een speciaal e-magazine te downloaden. Hierin staan praktische tips en boeiende interviews met nabestaanden. Daarnaast organiseert Monuta na de zomer diverse themalezingen. 

Reactie toevoegen