Reactie toevoegen

Monuta overhandigde op dinsdag 13 september 2016 een cheque van € 2000, uit handen van Ton Vos, aan het samenwerkingsverband Ik mis je! Wat nu…? Al ruim 15 jaar geeft Monuta geld aan lokale initiatieven via het Monuta Charity Fund (MCF). Medewerkers van Monuta, samenwerkende assurantietussenpersonen en franchisenemers zijn ambassadeur van het fonds.

Ik mis je! Wat nu…?
Alle jongeren hebben of krijgen te maken met gemis en verlies. Verlies door overlijden, een ernstige ziekte van iemand die hun dierbaar is; je verliest alles wat vertrouwd en gewoon was en gaat een nieuwe, onbekende fase in. Wanneer jongeren te maken krijgen met verlies, wordt hun veerkracht op de proef gesteld.

De confrontatie met verlies heeft vaak invloed op hun functioneren op school. Jongeren gaan anders om met verdriet dan volwassenen. Het is voor hen vaak heel moeilijk om uiting aan gevoelens te geven. De behoefte om niet anders te zijn dan anderen, kan maken dat jongeren alleen komen te staan in hun verdriet. Verschillende organisaties op het gebied van jongeren en verlies in heel Flevoland hebben hiervoor een speciaal programma samengesteld dat scholen kunnen gebruiken. Er zijn modules voor leerlingen en voor ouders. In het programma wordt emotie met kunst verbonden.

Een bijeenkomst met als thema jongeren met gemis en verlies
Er worden bijeenkomsten georganiseerd in Flevoland. Deze zijn bedoeld voor allen die te maken hebben met jongeren en verlies en zich willen laten verrassen en inspireren. Te denken valt aan; ouders, leerkrachten voortgezet onderwijs, zorgcoördinatoren, mentoren, hulpverleners…

U kunt zich nog aanmelden voor:
​Dinsdag 20 september, Flevomeerbibliotheek, de Rede 82, 8251EX Dronten
​Dinsdag 27 september, Flevomeerbibliotheek, Harmen Visserplein 5, 8302BW Emmeloord
van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30.  Voor meer informatie en aanmelden