Reactie toevoegen

Monuta Almere heeft op woensdag 16 november een herdenkingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond konden nabestaanden hun overleden dierbare herdenken. Ongeveer vijftig nabestaanden bezochten het uitvaartcentrum aan de Kalenderweg 3 in Almere.

Verlies delen
“Wij zijn er trots op dat we vijftig nabestaanden hebben mogen ontvangen”, vertelt relatiebeheerder Ton Vos. “Voor zij die achterblijven kan het fijn zijn om hun overleden dierbaren te herdenken en de herinnering aan hen levend te houden. Daarom organiseren we deze avond. Nabestaanden putten troost uit het contact met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.”

Nabestaanden konden een kaars aansteken tijdens het oplezen van de namen van overleden dierbaren. Ook werden bezoekers in de gelegenheid gesteld om een ster in de wensboom te hangen. Na afloop kregen alle aanwezigen een ‘briefkaars’.  Hierop kunnen zij een persoonlijke boodschap schrijven om vervolgens de kaars op te rollen en in een standaard te plaatsen.
 

Het was een sfeervolle avond met veel ruimte voor muziek en overweging.”

Meer informatie
Wie vragen heeft, kan telefonisch contact opnemen met Monuta Almere via 036 – 521 44 10.