Humanitas Almere

Humanitas Almere is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op een Almeerse samenleving waarin iedereen mee kan doen. Kernwaarden voor Humanitas zijn gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en hulp op maat. Humanitas staat voor optimale betrokkenheid waarbij het hervinden van de regie
over eigen leven centraal staat, ongeacht levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

Steun bij rouw
Als uw partner, kind, familielid of goede vriend(in) is overleden, krijgt u te maken met rouw en verliesverwerking. Soms is het fijn met iemand te praten die een soortgelijk proces heeft doorgemaakt. Humanitas Steun bij rouw is er voor elke Almeerder vanaf 23 jaar die iemand heeft verloren en die tijdelijk een steuntje in de rug kan gebruiken.

Hoe werkt ‘t?
Na een kennismakingsgesprek brengen we u in contact met een goed getrainde vrijwilliger. Hij of zij heeft zelf ervaring met het rouwproces, kan goed luisteren en begrijpt wat u doormaakt. De Humanitas-vrijwilliger bezoekt u maximaal een jaar, meestal wekelijks. Aan de bezoeken zijn geen kosten verbonden.

U kunt rekenen op
• Ondersteuning bij het verwerken van verlies
• Wekelijks bezoek van een ervaringsdeskundige vrijwilliger
• Een luisterend oor, begrip en contact van mens tot mens

Gezin en verlies
Kinderen en jongeren vinden het na de dood van een gezinslid of andere dierbare vaak moeilijk om erover te praten met hun familie en vrienden. Uit ervaring weten we dat het helpt gevoelens en emoties te delen met leeftijdgenoten. Humanitas Gezin en verlies biedt groepsondersteuning aan kinderen/jongeren van 8 - 23 jaar en hun ouders/verzorgers.

Hoe werkt ‘t?
U meldt uw kind voor het Humanitas Sterprogramma aan bij een projectcoördinator van Gezin en verlies. Jongeren kunnen ook zichzelf aanmelden (met toestemming van hun ouders). Na een kennismakingsgesprek volgen zes groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Voor ouders is er een ouderavond. Ook kunnen zij intekenen voor een individueel eindgesprek. De Sterprogramma’s voor zowel kinderen als jongeren starten vijf à zes keer per jaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contact
Humanitas, afdeling Almere/Zeewolde
Busplein 26
1315 KV Almere
036 539 70 40

Projectcoördinatie Steun bij rouw/Huisbezoek
Noortje Huisman
06 - 2015 87 82

Projectcoördinatie Gezin en verlies
Saskia Koning en Nora Brouwer
06 - 3511 14 00 / 06 - 1310 16 20

www.humanitas.nl