Contact

Monuta

Wilhelminalaan 26
2405 ED
Alphen aan den Rijn

Veelgestelde vragen

Welke bestemming kan ik de as geven?

U kunt de as bewaren of verstrooien. Als u kiest voor bewaren, dan kunnen de asresten in een sierurn in het columbarium (urnenmuur) van het crematorium worden bijgezet. Een andere mogelijkheid is om de urn in een klein graf te plaatsen op een begraafplaats. U mag de urn echter ook mee naar huis nemen en daar bewaren. Daarnaast kunt u een deel van de as bewaren in speciaal daarvoor ontworpen sieraden. Kiest u voor het verstrooien van de as, dan kunt u dit (laten) doen op een speciaal strooiveld bij het crematorium.

Wat gebeurt er met de bloemen na een begrafenis of crematie?

U bepaalt zelf wat er na afloop van de uitvaartplechtigheid met de bloemen gebeurt. U kunt ze bijvoorbeeld mee naar huis nemen. Na een begrafenis kunt u de bloemen ook op het graf laten liggen, totdat ze zijn uitgebloeid. Veel crematoria hebben op het terrein een speciale plaats waar de bloemen worden neergelegd. Na verloop van tijd ruimen de medewerkers van het crematorium de bloemen op.

Wat moet ik regelen als iemand is overleden?

Een overlijden brengt ook veel ‘papierwerk’ met zich mee. Hier zijn veel mensen niet op voorbereid. U moet, in een moeilijke periode, veel zakelijke beslissingen nemen. Na een overlijden kan er namelijk veel veranderen in bijvoorbeeld uw bankzaken, verzekeringen en uitkeringen. Het nazorgboek van Monuta helpt u bij het nemen van deze zakelijke beslissingen na een overlijden. Nabestaanden ontvangen dit boek van de uitvaartverzorger.

Wat moet ik doen als iemand overlijdt?

In eerste instantie belt u met de huisartsenpost, deze kunt u dag en nacht bereiken. De huisarts komt zo snel mogelijk om de dood vast te stellen en maakt een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring heeft u nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Vervolgens kunt u de naaste familie op de hoogte stellen. Als u dat heeft gedaan, belt u een uitvaartverzorger. Voor het melden van een overlijden kunt u dag en nacht bij ons terecht via telefoonnummer <NUMMER>. In overleg met u regelen en verzorgen wij de uitvaart, geheel volgens uw wensen.

Vul hier de vraag in?

Geef hier het antwoord.