PuurPotentieel - leven na verlies en verandering

Rouwverwerking komt vaak pas op gang als de zaken geregeld zijn, het condoleancebezoek voorbij is en je de draad van je leven weer wilt oppakken. De dagelijkse gevolgen van het verlies, de emoties, het gemis maken dat alles anders lijkt en je wordt op jezelf teruggeworpen.

Als je behoefte hebt aan gesprekken hierover, of als je merkt dat je er zelf niet uit komt is het zinvol om (professionele) hulp in te schakelen.

  • Vind je het moeilijk je weg te vinden in de veranderde situatie of omgeving?
  • Wil je meer inzicht krijgen in je emoties en gevoelens rondom het gemis?
  • Wil je ontdekken wat je nodig hebt voor jezelf en van de mensen om je heen?
  • Wil je je door je verdriet heen opnieuw leren verbinden met jouw leven?

PuurPotentieel begeleidt individuele personen, families, teams e.a. die te maken krijgen met ingrijpende veranderingen of verlies, bij het vinden van een nieuwe balans in de situatie. Antoinette van Herpen van PuurPotentieel loopt een stukje naast mensen mee op het levenspad, met oprechte aandacht en een luisterend oor, zonder oordeel. Ze geeft vertrouwen en stelt verhelderende vragen om het gaande proces zo zichtbaar mogelijk te maken. Ze helpt om ont- spanning te vinden in de verander(en)de situatie zodat jullie met elkaar kunnen ontdekken wat er nodig is en hoe dat kan worden bereikt. Hierbij werkt zij met drie oriëntatiepunten:

  • INZICHT vanuit het verleden
  • ZIJN in de ervaring van het moment
  • VERVULLING van de verlangens van morgen

Ieder mens is uniek en op eigen wijze ‘bereikbaar’. Op basis van kennis, intuïtie en zorgvuldig waarnemen, kiest Antoinette voor de meest passende benadering in het moment. Werkelijk gehoord en gezien worden geeft ruimte om verder te komen en samen zoeken we handvatten om een nieuwe balans in je leven te vinden. Lees meer op de website: www.puurpotentieel.nl .