Stille wandeling Eerste Paasdag​

Den Haag, eerste Paasdag 2017 om kwart voor acht ’s ochtends: Het is stil en fris op begraafplaats Oud Eik en Duinen. We verzamelen ons in de aula voor de jaarlijkse stille wandeling; georganiseerd door Monuta en de Bethlehemkerk.

Joren Menkveld heet de aanwezigen hartelijk welkom en leest over de ontdekking van het lege graf van Jezus uit Johannes 20. Annemieke van der Zwan zingt daarna –onder begeleiding van Aarnoud de Groen- het toepasselijk luisterlied ‘Don’t Cry’.

Hoewel het aardse leven eindig is en afscheid nemen verdrietig, mag er ook hoop zijn.

Verdriet en hoop gaan samen
Vervolgens wandelt de groep over de begraafplaats naar het graf van de familie Van der Zwan. Fred vertelt over de drie generaties Van der Zwan die hier begraven liggen en waar onlangs en onverwachts Jochem van der Zwan begraven is. Hoewel het aardse leven eindig is en afscheid nemen verdrietig, mag er ook hoop zijn. Hoop in de opgestane Jezus, hoop op een eeuwig en volmaakt leven.

Een kaarsje voor de overleden dierbaren 
Na een moment van stilte wordt er verder gewandeld over de begraafplaats naar het kleine stenen kruisbeeld. Ad Vastenhoud nodigt de deelnemers hier uit om een kaarsje op te steken. Verschillende personen maken hier gebruik van, terwijl er op de achtergrond Paasmuziek wordt afgespeeld. Na –opnieuw- een kort moment van stilte wandelt de groep terug naar de aula.

Een warme afsluiting in de aula
In de aula wordt er verder gelezen uit het Johannes evangelie over de ontdekking van de opgestane Jezus. Daarna wordt er gezongen ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’. Ad Vastenhout bidt en dankt met de aanwezigen; en de bijeenkomst wordt afgesloten door staande met elkaar ‘U zij de glorie’ te zingen onder begeleiding van Annemieke en Cees van der Zwan.

De ochtend eindigt met een kopje koffie of thee
De aanwezigen worden uitgenodigd om in één van de ontvangstkamers van de aula nog wat na te praten en een kopje koffie of thee met wat Paaslekkers te gebruiken. Een half uurtje later wordt de bijeenkomst beëindigd, waarna een deel van de deelnemers rustig naar de Bethlehemkerk wandelt, waar om tien uur de Paasdienst begint waarin dominee Ad Vastenhoud voorgaat en hij in zijn preek verwijst naar de stille wandeling eerder die Paasmorgen.