Algemeen graf

024 - 3233741 24/7 bereikbaar

Begraafplaats Rustoord kent ook algemene graven. In een algemeen graf kunnen maximaal drie personen worden begraven. De begraafplaats behoudt de rechten van het graf. Een algemeen graf blijft minimaal 10 jaar bestaan. Eén jaar voordat de tien jaar voorbij zijn, krijgt de belanghebbende bericht; deze heeft dan de mogelijkheid om te kiezen voor herbegraving in een particulier graf.

Bekijk hier onze tarieven.