Actueel

Onder grootmoeders vleugels | Monuta Ina Duijndam

Als ik uit het raam kijk, zie ik een wat gebogen vrouw voorbijlopen. Aan haar hand een klein meisje met rode laarsjes aan en een rode muts op. Het meisje staat om de paar meter stil. De berm langs de weg krijgt haar onverdeelde aandacht. Wat zou ze zien? Takjes, blaadjes, de sporen van het kappen van de zieke bomen, een enkel papiertje? Of misschien toch, iets verder weg, een vogeltje?

 

Film 'Wie troost mij?'

Wie troost mij? Een ontmoetingsplek voor nabestaanden.

Monuta heeft het online nazorgplaform wietroostmij.nl gelanceerd. Een onderdeel van dit platform is een forum waar nabestaanden troost kunnen vinden bij elkaar. Over het forum is een kort filmpje gemaakt. In dit filmpje zien we Roos, die een paar maanden geleden haar man is verloren en moeite heeft de draad weer op te pakken. Op het forum vindt zij lotgenoten met wie ze haar verhaal deelt.

Film Monuta Charity Fund

Monuta Charity Fund

Hierboven kunt u een film bekijken over het Monuta Charity Fund. Met het Monuta Charity Fund dragen wij graag bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare. De film geeft uitleg over het fonds en belicht verschillende projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij een donatie van het MCF. Wellicht brengt de film u op ideeën voor uw eigen organisatie.