Maatregelen - Coronavirus

13 maart 2020 - Uchgelen -  Op 12 maart jl heeft de overheid maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Een van deze maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet meer toegestaan zijn tot tenminste 31 maart 2020. Uiteraard zullen de crematoria van Monuta hier ook gehoor aan geven.

Dit betekent dat vanaf vrijdag 13 maart de volgende regels van kracht worden: 

  • Voor reeds geplande plechtigheden is het niet meer mogelijk meer dan 100 gasten te ontvangen. Wij verzoeken u om contact op te nemen met de familie om te kijken wat er redelijkerwijs mogelijk is om bezoekersaantallen te beperken.
  • Voor nieuwe plechtigheden beperken we de aantallen tot maximaal 100 gasten conform de richtlijnen van de Rijksoverheid tot tenminste 31 maart.

Uiteraard gelden ook voor deze plechtigheden en de plechtigheden die nog gepland gaan worden de eerder afgegeven adviezen van de RIVM en de overheid. Wij vragen u om dit met de familie te bespreken. Deze maatregelen zijn:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep,
  • Gebruik papieren handdoeken om uw handen af te drogen,
  • Als u hoest of niest doet u dit zoveel mogelijk in een papieren zakdoek of in uw elleboogplooi,
  • Liever geen hand geven of ander lichamelijk contact met de nabestaanden of andere aanwezigen.

Vanuit Monuta werken wij met een specifiek coronavirus protocol die we met u op aanvraag kunnen delen. Op korte termijn verwachten wij aanvullende maatregelen vanuit het RIVM specifiek voor de uitvaartbranche. Deze berichtgeving wachten wij af voordat we eventuele aanvullende of verscherpte maatregelen communiceren.

Op monuta.nl vindt u een overzicht met vragen en antwoorden rondom het coronavirus. Heeft u specifieke vragen m.b.t. het crematorium neemt u dan contact op met 055 - 534 1850.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Team Crematorium Heidehof