Roefeldag

Over 4 weken gaat het gebeuren! We gaan met 500 kinderen Roefelen bij ruim 80 bedrijven in Nieuwegein en u bent één van deze Roefelplaatsen. Binnen 11 minuten waren alle beschikbare plaatsen vergeven dus u begrijpt dat de kinderen er enorm veel zin in hebben.

Hierbij doen wij u ook nog een aantal tips toekomen voor de Roefeldag van volgende maand:

Activiteit

U heeft vast al een hele leuke activiteit bedacht voor de kinderen voor als zij bij uw bedrijf langskomen. Mocht u er toch nog niet helemaal uit zijn, dan is het wellicht een tip om terug te denken aan wat u zelf vroeger als kind leuk vond om te doen. Net als u vroeger, vinden de kinderen van vandaag het vooral leuk om dingen zelf te doen. Bij lange verhalen verslapt snel de aandacht en dat zou jammer zijn.

Achter de schermen kijken bij een echt crematorium? Ook dat kan dit jaar weer tijdens de Roefeldag. Je ziet de aula, de familiekamer, koffiekamer enzovoorts. En al klinkt het misschien vreemd en zelfs een beetje eng; Mensen werken hier echt met plezier. Leer van hen alles over de verschillende mogelijkheden rondom crematies en begrafenissen.

Veiligheid

Bekijk uw Roefelplaats nog even door de ogen van een kind. Materialen of gereedschappen waar u dagelijks mee te maken heeft, kunnen in een onachtzaam moment een gevaar worden voor kinderen. Omdat er geen Verklaringen Omtrent Gedrag bekend zijn bij de Roefellocaties, is het niet toegestaan om kinderen één-op-één te laten met een medewerker. We hopen op uw begrip in deze.

Tijdsplanning

De Roefeltijden zijn strak ingepland. Wanneer u de activiteit binnen de afgesproken tijd houdt, komen de kinderen ook weer op tijd bij een volgend Roefeladres.

Begeleiding

Als Roefelplaats kunt u begeleiders van Roefelgroepjes gerust aanspreken op hun voorbeeldfunctie; een enthousiaste begeleider geeft vaak een leukere Roefelactiviteit.

Bijzonderheden

De Roefel activiteit is niet geschikt voor kinderen die recent een ingrijpend sterfgeval hebben meegemaakt.

Aanmelden of meer informatie?

Mocht er iets onduidelijk zijn of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Maarten Pouwels via het telefoonnummer 030 - 662  80 12.

Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen u ook!