Actueel

Update: Aanvullende maatregelen Monuta locaties

Op 15 maart jl. heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Een van deze maatregelen is dat eet- en drinkgelegenheden moeten sluiten t/m 6 april 2020. Uiteraard zal Monuta hier ook gehoor aan geven. Wij volgen hierin de richtlijnen vanuit de overheid.

Dit betekent dat vanaf dinsdag 17 maart t/m 6 april 2020 de volgende regels van kracht zijn: 

Maatregelen - Coronavirus

13 maart 2020 - Terneuzen -  Op 12 maart jl heeft de overheid maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Een van deze maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet meer toegestaan zijn tot tenminste 31 maart 2020. Uiteraard zullen de crematoria van Monuta hier ook gehoor aan geven.

Dit betekent dat vanaf vrijdag 13 maart de volgende regels van kracht worden: 

Herdenking & Memorial

Ook dit jaar zal er weer een herdenkingsdienst en een memorial worden gehouden op het Crematorium Terneuzen.

De herdenkingsdienst is op woensdag 27 november en is voor de nabestaanden die afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een dierbare.
Het memorial is op 18 december en is voor iedereen die iemand mist.
Beide avonden hebben vooral een muzikaal karakter.
De avonden beginnen om 20 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)

Begraven of cremeren

Al eeuwenlang worden overledenen begraven. In Nederland was dit tot 1914 zelfs de enige manier van lijkbezorging . In dat jaar vond de eerste crematie plaats in een Nederlands crematorium. Vanwege de invloed van de kerk was cremeren wettelijk nog niet toegestaan. Pas vanaf  1955 is crematie door een wetswijziging toegestaan en vanaf  2003 kiezen we in Nederland vaker voor een crematie dan een begrafenis.

Een afscheid voorbereiden als u alleenstaand bent

Het regelen van een uitvaart na een overlijden begint met een opdrachtgever. Door het stijgend aantal alleenstaanden is het vaak lastig om een opdrachtgever te vinden. Wij geven tips om u toch voor te bereiden op het afscheid.

1. Een opdrachtgever hoeft geen familie te zijn

Vaak wordt gedacht dat alleen een partner of kind de uitvaart kan regelen. Dit is een misvatting. Iedereen kan opdrachtgever zijn. Dus ook een collega, buurvrouw, beste vriend of kennis.

2. De opdrachtgever ontvangt de uitvaartnota

Indrukwekkende herdenkingsdienst

Op maandag 26 november is er een herdenkingsavond gehouden voor alle families waarvan de uitvaart van hun dierbare in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden in onze aula.
Over de 200 familieleden woonde de indrukwekkende dienst bij. De koren Xing en Akkoord onder leiding van Marjolijn Polfliet verzorgde de muzikale begeleiding.

De medewerkers van ons crematorium kijken terug op een mooie en waardevolle avond.

Op woensdag 12 december zullen wij om 20.00 uur een Memorialavond houden. Iedereen die iemand moet missen, hoe lang geleden dat ook is, is welkom.

Voor iedereen een passend afscheid

Welke herinnering laat u na als u er straks niet meer bent? Of wilt u uw nabestaanden een boodschap meegeven? We staan niet dagelijks stil bij deze vragen. Een uitvaartverzorger helpt nabestaanden om een uitvaart persoonlijk te maken. Het is belangrijk dat een afscheid past bij hoe iemand in het leven stond, ook voor het verwerken van het verlies. Uitvaarten worden steeds persoonlijker en ook nabestaanden denken vaker bewust na over welke muziek of bloemen het beste passen bij hun overleden dierbare. Wat past bij u?