Indrukwekkende herdenkingsdienst

Op maandag 26 november is er een herdenkingsavond gehouden voor alle families waarvan de uitvaart van hun dierbare in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden in onze aula.
Over de 200 familieleden woonde de indrukwekkende dienst bij. De koren Xing en Akkoord onder leiding van Marjolijn Polfliet verzorgde de muzikale begeleiding.

De medewerkers van ons crematorium kijken terug op een mooie en waardevolle avond.

Op woensdag 12 december zullen wij om 20.00 uur een Memorialavond houden. Iedereen die iemand moet missen, hoe lang geleden dat ook is, is welkom.

Wel willen we dit graag weten.
U kunt zich aanmelden via email: crematoriumterneuzen@monuta.nl