Monuta Helpt: Nieuw orgel voor woonzorgpark Loosduinen

Op vrijdagavond 27 september jongstleden is in het WoonZorgPark Loosduinen op feestelijke wijze een nieuw orgel in gebruik genomen. De aanschaf ervan is mogelijk gemaakt door vele donaties van (oud-)bewoners, familieleden, de Stichting Vrienden van het WoonZorgPark Loosduinen en het Fonds “Monuta Helpt”. Monuta André de Bruijn heeft op deze avond de donatie van € 2.500,- uitgereikt.

Het betreft een zogenaamd “Hauptwerk-orgel”, waarin het geluid van het orgel van de Utrechtse Domkerk is opgeslagen. Het klinkt prachtig! Het orgel zal niet alleen gebruikt worden bij kerkdiensten in het huis, maar ook zullen er concerten worden georganiseerd waarbij zowel de bewoners van het WoonZorgPark als ook buurtbewoners welkom zijn.