Uw steun bij het regelen van een uitvaart in Sneek, Joure en omgeving

Wanneer u een uitvaart moet regelen, dan zult u in een korte periode veel keuzes moeten maken. Waar wilt u uw dierbare opbaren? Thuis in een kist of misschien wel op bed, in een rouwcentrum of is er een ander mooi plekje waar we de opbaring kunnen verzorgen. Wellicht bent u degene die bepaalt of uw overleden dierbare gecremeerd of begraven zal worden. En waar wilt u de uitvaart laten plaatsvinden? Dit kan bijvoorbeeld thuis in Joure, in een kerk in Harlingen of in een uitvaartlocatie in Sneek. Welke catering wilt u graag? Welke rol wilt u zelf spelen tijdens het afscheid? Gaan we kaarten versturen en plaatsen we een advertentie? Welke bloemen wilt u bij het afscheid? Ik zie het als mijn taak om samen met u de antwoorden te vinden op deze vragen. Uw gevoel en wensen staan centraal. Wilt u dat ik de uitvaart help regelen? Belt u mij dan. Ik ben dag en nacht beschikbaar: 0515 – 55 84 01.

Wij hebben een warm contact gehad met de medewerkers, ook werd er mee gedacht. Verder hele fijne uitvaart mee gemaakt, kijken er met goed gevoel op terug. - mevrouw Saarberg-Idema

Kennis van lokale uitvaartmogelijkheden

Doordat ik in een groot gebied werkzaam ben (van Lemmer tot Harlingen), heb ik een ruime ervaring als het gaat om de mogelijkheden rondom uitvaartverzorging in Zuidwest-Friesland. Ik weet welk uitvaartcentrum geschikt is. Ik ken de crematoria en veel begraafplaatsen. Daarnaast vind ik het in mijn uitvaartverzorging belangrijk dat u als nabestaanden ook veel zelf kunt doen. Ik laat het bij u wat u wilt doen en waar u zich prettig bij voelt.

Alles kan naar wens geregeld worden. Zo verzorgde ik eens een uitvaart van een mevrouw die altijd grote krakelingen in huis had. Die hebben we bij het afscheid ook geserveerd. Met een wijntje en een hapje hebben we afgesloten. Zo kan het dus ook. – Ina Duijndam

Wanneer we elkaar voor het eerst spreken

Ons eerste contact zal waarschijnlijk telefonisch zijn. Ik maak dan een afspraak om elkaar te ontmoeten. Op dat moment zullen we de zaken gaan bespreken die als eerste geregeld moeten worden. We hebben het over de opbaring van uw dierbare. Samen kiezen we voor een optie die voor u goed voelt. Bij thuisopbaringen kom ik elke dag langs om te controleren of de opbaring goed verloopt.

U mag helpen bij de laatste verzorging. Na het overlijden zullen we uw dierbare de laatste verzorging geven (vroegeren noemden we dit het ‘afleggen’). Als familie krijgt u alle ruimte om deze laatste verzorging zelf te doen of hierbij te assisteren.

Het is mijn streven om het tijdens onze eerste ontmoeting te hebben over de wensen die er zijn met betrekking tot cremeren of begraven en de planning en locatie van de uitvaartplechtigheid. Waar mogelijk (en soms noodzakelijk) kijken we naar de keuze voor bijvoorbeeld een uitvaartkist, -mand of opbaarplank.

Als u dat wilt, kunnen we ook de rouwkaart en -advertentie opstellen. Wat mij betreft is hiervoor – afhankelijk van de planning van de uitvaart – alle tijd en ruimte. Ik bied een keuze aan min of meer standaard kaarten, maar het is prachtig als we samen tot een persoonlijke invulling van de rouwkaart komen. Natuurlijk kunnen we ook samen al kijken naar bloemarrangementen.

Gemaakte afspraken leggen we vast

U krijgt van mij een eerste opzet voor de vormgeving van de dag van de uitvaart. Op dat moment kan ik ook de bijbehorende kosten inzichtelijk maken. Alle belangrijke afspraken rondom de uitvaartverzorging leggen we vast. Zo kunt u op een later moment altijd teruglezen wat we hebben afgesproken. En dankzij de kostenbegroting komt u niet achteraf voor verrassingen te staan.

De correcte en efficiënte wijze van advies en steun voor, tijdens en na de uitvaart van mijn vrouw. Ook de tijd en ruimte die er was om een aantal zaken rustig met onze kinderen intern te bespreken voor definitieve invulling hebben wij als zeer rustgevend en vol vertrouwen ervaren.” - dhr. Poiesz

Wat mag ik voor u betekenen?

Ik wil u graag veel ruimte geven voor eigen invulling van de uitvaart. Dankzij mijn achtergrond als ritueel begeleider kan ik helpen om hier met symbolen en rituelen invulling aan te geven. Er is heel veel mogelijk rondom een afscheid. Mag ik u helpen om de uitvaart te regelen? Belt of mailt u mij dan gerust.

 

Neem contact op om een uitvaart te regelen