Ger Thonen Ritueelbegeleiding

Als ritueelbegeleider zorg ik voor het regelen van het afscheid in samenspraak met nabestaanden en in afstemming met uitvaartverzorger en andere instanties. Familieleden doen zo veel mogelijk zelf, waar nodig vul ik aan en neem ik over.

Ritueelbegeleiding kan bestaan uit:

 • een levensloop maken

 • een overweging schrijven

 • een passend symbool helpen uitzoeken

 • een ritueel mee ontwerpen en uitvoeren

 • voorlezen en voorgaan

 • een gedachtenisprentje schrijven

Ik kan u ook praktisch van dienst zijn. Als extra services bied ik aan:

 • het maken van een fotopresentatie (PowerPoint)

 • het opknappen (in Photoshop) van een foto voor bij de kist

Ritueelbegeleiding kan op alle mogelijke locaties:

 • bij de familie thuis

 • in een crematorium

 • in een andere ruimte

 • in de open lucht

 • op een begraafplaats

Ritueelbegeleiding is vrij van instituut of kerk, maar ik kan indien gewenst wel aansluiten op sporen van geloof.

In een gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken en zoeken we samen naar mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op de website van Ger Thonen: www.gerthonen.nl