Stichting Bretels

Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen waarvan een of beide ouders komt te overlijden of overleden is. Het is daarbij niet van belang wat de reden van overlijden is.

Onder jonge gezinnen verstaan ze gezinnen waarvan het jongste kind maximaal achttien jaar oud is. Daarnaast richten ze zich in eerste instantie op gezinnen die woonachtig zijn in (de regio) Haarlem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de Bollenstreek. 

Website: www.stichtingbretels.nl.