Informatieavond 'Uitvaart & Nalatenschap'

Nadenken over later, we doen het allemaal wel eens. Maar nadenken over het laatste afscheid stellen we vaak uit. Toch is het verstandig er af en toe bij stil te staan en persoonlijke wensen tijdig vast te leggen. Want als u er nu over nadenkt en alles goed regelt, geeft dat rust. Voor uzelf én uw nabestaanden. Om die reden organiseer ik samen met Partiar, een onafhankelijke executeur van nalatenschappen, een informatieavond op woensdag 22 mei.

Wat wordt er tijdens de informatieavond besproken? 

  • Welke zaken kunt u bij leven al regelen?
  • Welke mogelijkheden zijn er bij uitvaarten? En wat zijn de kosten?
  • Wat komt er kijken bij het regelen en afhandelen van een nalatenschap?
  • Wat kan er wel of niet geregeld worden met een testament?
  • Hoe zit het precies met de regels rondom erfrecht en erfbelasting?
  • Een levenstestament: wat is dat eigenlijk en wat legt u daarin vast?

    Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Waar wordt de informatieavond gehouden? 

De informatieavond vindt plaats op woensdag 22 mei in De Roskam aan de Turfmarkt 2 in Katwijk aan den Rijn.  U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en zal eindigen rond 21.30 uur. 

Komt u ook?

Deelname aan deze informatieavond is kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, contactgegevens en het aantal personen naar hpijfers@monuta.nl. U kunt mij ook bereiken via 0252 - 76 91 56.  

Graag tot ziens op 22 mei!