Reactie toevoegen

Monuta Herma Pijfers organiseert in samenwerking met mantelzorg ondersteuning Welzijn Teylingen een lezing van schrijfster Marcella Tam over het thema ‘Mantelzorger van een ongeneeslijk zieke’.  Geïnteresseerden zijn welkom op dinsdag 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Sassenheim, Kerklaan 42 in Sassenheim.

Deze lezing wordt georganiseerd om aandacht te vestigen op de zware taak die mantelzorgers van een ongeneeslijk zieke hebben en om hen handreikingen te doen om de situatie beter aan te kunnen. Tijdens de lezing komen belangrijke vragen en thema’s aan bod waarmee je als partner vaak worstelt. Wat betekent het ziekteproces van mijn partner voor mij? Wat heb ik nodig om overeind te blijven?

Marcella Tam gaat op deze thema’s in aan de hand van eigen ervaringen en biedt bezoekers ook de gelegenheid om met elkaar en haar hierover uit te wisselen.

Aanmelden
De inloop is om 19.30 uur en de lezing duurt tot ca. 21.30 uur. Deelname aan de lezing is kosteloos. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden, info@welzijnteylingen.nl of via telefoon 0252 231805.