Nazorg

0316 - 284 368 24/7 bereikbaar

Ook na de uitvaart verliezen wij de nabestaanden niet uit het oog. Wij komen graag nog even bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Hoe heeft u de periode rondom het overlijden ervaren? Hoe gaat het met u en uw familie? Kunnen wij nog meer voor u betekenen? Als u wilt adviseren wij u graag over dankbetuigingen, de plaatsing van een grafmonument of de aankoop van een urn.

 

Samenwerking Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgers verlenen langdurige hulp aan een chronisch zieke, oudere of gehandicapte naaste. Hierbij komt hij/zij vaak in een web van wet- en regelgeving terecht. Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar neemt coördinerende taken van de mantelzorger over, bijvoorbeeld op het gebied van Arbeid, Inkomen, Welzijn, Wonen, Zorg, Wet- en regelgeving, Verzekeringen (sociale verzekeringen) en Onderwijs (passend onderwijs, jonge mantelzorgers). Wilt u meer weten? Kijk dan op www.eliselentjes.nl.

 

Wie troost mij?

Monuta heeft al 90 jaar ervaring in het verzorgen en begeleiden van uitvaarten en weet daarom hoe moeilijk nabestaanden het vaak hebben na een overlijden. Als je een dierbare verliest, kan het na een aantal weken of maanden erg stil worden. Nabestaanden weten dan vaak niet waar ze met hun verdriet naar toe moeten. Vaak wordt er van u verwacht de draad van het leven weer op te pakken. Met het doe-boekje ‘Wie troost mij' en het online platform www.wietroostmij.nl hopen wij u in deze moeilijke periode troost te bieden en een beetje te helpen het verdriet een plek te geven.

 

Na de uitvaart

Meer informatie over onderwerpen waar u na de uitvaart mee te maken krijgt vindt u op de website van Monuta. Denk aan praktische zaken zoals de afhandeling van een erfenis. Maar ook over het rouwproces dat vaak na de uitvaart begint en best moeilijk kan zijn.