Begrafenis regelen

Wanneer u op passende wijze afscheid kunt nemen, ontstaat als vanzelf een mooie, nieuwe herinnering. Die vormt de basis voor de rest van het rouwproces. Monuta Jonker & Rengers is u graag van dienst als u een begrafenis moet regelen in bijvoorbeeld IJmuiden, Bloemendaal of Velsen. Wij zijn op de hoogte van alle lokale begraafplaatsen en mogelijkheden. Ook denken we graag met u mee over de kosten en kunnen we een intiem en waardevol afscheid verzorgen. Bij ons zijn er geen voorschriften over hoe het moet. U kunt alles doen en laten zoals u dat wilt. Niet is verplicht, enkel de termijn waarin de begrafenis moet plaatsvinden. Wilt u van onze uitvaartverzorging gebruikmaken? Dan kunt u ons dag en nacht bellen: 0255 - 72 91 00 voor IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid & 023 - 526 03 27 voor Santpoort, Velserbroek, Bloemendaal en Aerdenhout (ook om een overlijden te melden).

 

Neem contact op om een begrafenis te regelen

Kennis van lokale begraafplaatsen

Het is voor u goed om te weten dat wij nauwe contacten onderhouden met alle begraafplaatsen in de regio IJmuiden, Bloemendaal, Aerdenhout en Velsen. Zoals met Begraafplaats en Crematorium Westerveld in Driehuis, en de Algemene Begraafplaats Bloemendaal. Wij kennen alle begraafplaatsen in de regio. Vaak zijn ze prachtig in de duinen gelegen, zoals Begraafplaats Duinhof in IJmuiden tussen de Kennemerduinen en Begraafplaats Westerveld.

 

Wij hebben ervaren, dat vanaf de vrijblijvende offerte en verdere gang van zaken, zeer correct zijn verlopen.” - heer Horn

Wat is een particulier graf?

In Nederland, en ook in de omgeving van IJmuiden, Bloemendaal en Velsen, geven de meeste mensen de voorkeur aan een particulier graf. Hierin worden doorgaans maximaal twee overledenen begraven. Vaak mag de overledene voor zijn overlijden nog zelf zijn rustplaats kiezen, maar ook de nabestaanden mogen dit doen. Degene die de rechthebbende van het graf is, mag zelf bepalen wie hier een laatste rustplaats krijgt. Voor een particulier graf worden grafrechten uitgegeven voor een vaste periode, bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar. Deze periode kan verlengd worden.

Wat is een algemeen graf?

Wanneer er weinig financiële middelen zijn en u wilt dat we de kosten voor de begrafenis laag houden, is een algemeen graf wellicht een optie. Het is gebruikelijk dat algemene graven in beheer zijn bij de gemeente, dus bijvoorbeeld Bloemendaal of Velsen. Aangezien de gemeente de grafkosten op zich neemt, mag zij ook bepalen wie waar in welk algemeen graf begraven wordt. Daardoor worden vaak meerdere overledenen in één graf te ruste gelegd. Algemene graven worden uitgegeven voor vaste perioden, vaak 10 of 15 jaar. De gemeente heeft het recht om dit, al dan niet, te verlengen.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Op een natuurbegraafplaats kan de overledene voorgoed een laatste rustplaats krijgen midden in de natuur, bijvoorbeeld in een dennenbos of tegen glooiende heuvels. De grafrechten worden eeuwigdurend afgekocht, wat inhoudt dat het graf niet geruimd wordt. Hier staat tegenover dat de kosten hoger zijn dan bij een gewone begraafplaats. In de omgeving van IJmuiden, Bloemendaal en Velsen is helaas nog geen natuurbegraafplaats. Wel zijn veel reguliere begraafplaatsen prachtig gelegen in de duinen, waardoor het oogt als een natuurbegraafplaats.

Over de kosten van een begrafenis

In principe zijn de kosten van de begrafenis afhankelijk van het beschikbare budget dat er is. Op verzoek kijken we graag met u mee naar de verzekeringspapieren. Daarbij is het voor ons niet van belang of het een verzekering van Monuta is of niet. Wij zijn er namelijk voor iedereen. Wat wel van belang is, zijn de wensen voor het afscheid. En is er weinig geld, dan zullen we de kosten voor de begrafenis zo laag mogelijk houden. Dat kan bijvoorbeeld door heel intiem en in alle rust thuis afscheid te nemen in plaats van in een uitvaartcentrum of de kerk. Vaak is dit nog mooier zelfs, zonder dat u hiervoor de hoofdprijs betaalt. Het is wel goed om u te realiseren dat er bijkomende kosten kunnen zijn bij een begrafenis, bijvoorbeeld voor het grafmonument en de grafrechten.

Wat zijn de grafkosten in uw gemeente?

Iedere begraafplaats en gemeente kent eigen regels en voorwaarden als het gaat om een begrafenis en begraafplaats. Aangezien de mogelijkheden rondom de uitvaart legio zijn en iedere locatie een eigen karakter heeft, informeren wij u hierover graag in een persoonlijk gesprek. Voor een indicatie van de kosten kunt u alvast kijken in de Monuta grafkostenmeter. Wilt u een preciezere prijsopgave, dan kunt u ons hierover contacteren.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Monuta Jonker & Rengers staat dag en nacht voor u klaar als u een begrafenis moet regelen in IJmuiden of elders, bijvoorbeeld in de gemeente Bloemendaal of Velsen. Heeft u nog vragen voor ons? Of wilt u uw wensen rondom de begrafenis met een van onze uitvaartverzorgers op papier zetten? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek.

Waarom Monuta Jonker en Rengers?

  • Uw wensen, ons vertrekpunt
  • Een contactpersoon de gehele uitvaart
  • Voor ieder budget een mooi afscheid
  • Goede gesprekspartners met oog voor detail
  • Voor iedereen: met of zonder verzekering

Werkgebied

Aerdenhout, Bloemendaal, Bloemendaal Aan Zee, Driehuis, IJmuiden, Overveen, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Zuid, Velserbroek.