Plannen elektrische crematieoven Memoriam

In 2018 zijn we gestart met ons plan om ook cremeren mogelijk te gaan maken in ons uitvaartcentrum aan de Langenhorst 100 in Rotterdam. We willen hiermee kleinschalige diensten, condoleances en crematies met een zeer kwalitatieve dienstverlening mogelijk maken. Met rust en tijd voor de nabestaanden en alle faciliteiten op één locatie. Het uitvaartcentrum is hier zeer geschikt voor.

We zullen met een interne verbouwing plek maken voor een elektrische crematie oven die enkel en alleen warme lucht uitstoot. Dit is een milieuvriendelijk alternatief voor de bekende crematie ovens die op gas werken. Uiteindelijk is het doel om in de toekomst nog meer investeringen te doen om zo energieneutraal als mogelijk te zijn.

Op 27 juni 2019 hebben wij een informatieavond voor de buurt georganiseerd waar wij ingingen op de plannen. Wij hebben intensief overlegd met de buurtcommissie in samenwerking met de gemeente. Zij waren erg enthousiast over de plannen. Doordat het hier gaat om een interne verbouwing verandert er niets aan de uitstraling en beleving van het pand dat al 25 jaar in de wijk staat.

Na de informatieavond zijn wij het traject ingegaan voor de omgevingsvergunning. Hierbij is uitgebreid onderzoek gedaan naar de functiewijziging en milieunormen. Dit onderzoek is gecontroleerd en getoetst door de gemeente en de milieudienst van Rotterdam volgens de laatste strenge (stikstof)normen.

De omgevingsvergunning die we nodig hebben om onze plannen te verwezenlijken zijn door de gemeente Rotterdam afgegeven en onherroepelijk. Dit is volledig volgens de procedures verlopen waarbij inspraak een onderdeel is. Op dit moment loopt enkel nog de vergunning die nodig is voor een ‘bijzonder’ crematorium in het kader van de Wet op de Lijkbezorging. Dat is noodzakelijk omdat het hier gaat om een niet-gemeentelijk crematorium.