Erfzaken

Erfzaken regelt alles rondom jouw nalatenschap. Ze biedt praktische hulp en weet raad bij alle financiële, juridische en fiscale vragen. Alles op maat, precies zoals jij het wilt.

Het is een kunst, zelfs een lévenskunst, om al bij leven en welzijn te bedenken én te laten vastleggen wat er na je afscheid van deze aarde mag gebeuren met al je ervaringen, herinneringen, verzamelde zaken, vermogen en nog veel meer. Erfzaken helpt je daarbij.

-Vermogensoverheveling (estate planning).
-Adviseren, opstellen en begeleiden schenkingen.
-Verzorgen fiscale aangiften (inkomstenbelasting, erfbelasting, schenkbelasting).
-Opstellen schenkingsplan.
-Begeleiden bij continuïteitsvraagstukken onderneming.
-Beheer nalatenschappen.
-Testamentadvisering.
-Begeleiding levenstestament.
-Administratieve afwikkeling nalatenschap (opzegservice).
-Overige zaken bij afwikkeling (netwerk met verzekeringstussenpersonen, makelaars, ontruimers, etc.).
-Financiële en fiscale ondersteuning executeurs, bewindvoerders en erfgenamen.
-Executeur testamentair.

Erfzaken in Den Haag

Joke van Zoest is de professional binnen de regio den Haag. Erfzaken voorbereiden, optimaliseren en uitvoeren in de geest van cliënten is haar passie. Joke is gecertificeerd SCE executeur. Joke beantwoord uw vragen tijdens de taxatiedag.

Erfzaken
Platinaweg 25
2544 EZ  Den Haag
Tel.no.: 070-3210015
www.erfzaken.nl
Contactpersoon: Joke vanZoest
06-53671230
post@erfzaken.nl