Swinging.nl

Monuta Memoriam werkt samen met het Rotterdamse artiestenbureau Swinging.nl. Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis, muziek speelt daarbij een belangrijke rol. Het brengt steun en haalt herinneringen naar boven. Live-muziek troost waar woorden tekort schieten. Kijk gerust eens naar de mogelijkheden.