Monuta Sepers trots op Keurmerk Uitvaart

Eind juli 2015 voerde Stichting Keurmerk Uitvaart een audit uit bij Monuta Sepers in Elburg. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een erkend keurmerk en stelt kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Uitvaartondernemer Monuta Sepers voldoet aan alle gestelde eisen en mag daarom in 2015 het Keurmerk Uitvaart dragen.

Een uitvaart is altijd een moeilijke en emotionele gebeurtenis voor nabestaanden. Als opdrachtgever wil je zeker weten dat de uitvaart met zorg wordt uitgevoerd. Het Keurmerk Uitvaart geeft nabestaanden de zekerheid en bescherming dat de uitvaart van hun overleden dierbare wordt verzorgd door een deskundige en betrouwbare organisatie met een uitstekende kwaliteit van dienstverlening.

Met het Keurmerk Uitvaart onderscheidt Monuta Sepers zich van vele andere zelfstandige ondernemers die actief zijn in de uitvaartbranche. Daarnaast combineert Monuta de kracht van een landelijke, professionele uitvaartorganisatie met de persoonlijke zorg en aandacht van lokale uitvaartverzorgers.

De verschillende kwaliteitsaspecten bij Monuta Sepers zijn door Stichting Keurmerk Uitvaart goed beoordeeld. Zo blijkt uit het auditrapport dat de uitvaartondernemer onder andere uitstekend scoort op de onderdelen ‘het maken van heldere afspraken’ en ‘professionalisering medewerkers’. Ook wordt de uitvaartonderneming geroemd om het zorgvuldig uitvoeren van het gehele proces rondom de uitvaart. Dat Monuta Sepers ook door haar klanten wordt gewaardeerd, blijkt uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015. Monuta Sepers krijgt gemiddeld een 8,9 van haar klanten.

Uitvaartverzorger Mark Sepers is gepast trots op het behaalde keurmerk: “Wij zijn zeer trots op deze prestatie. Uiteraard zetten we ons ervoor in om ook in de toekomst deze hoge kwaliteit van begeleiding te kunnen blijven leveren en garanderen.”

Over het Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk Uitvaartzorg is een erkend keurmerk en stelt kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen door middel van een audit. Het doel van deze audit is om op een objectieve manier te bekijken of de organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van het Keurmerk Uitvaart. Hierbij wordt onder andere getoetst of wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving en contractuele eisen. Organisaties met het Keurmerk zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant.

Stichting Keurmerk Uitvaart toetst op de zogenaamde ‘Zes Zekerheden’: de eisen waaraan de organisatie moet voldoen om het Keurmerk te krijgen. De Zes Zekerheden zijn:

  • Heldere afspraken over de uitvoering
  • Transparante kostenbegroting
  • Goede organisatie van de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
  • Klanttevredenheidonderzoek

Reactie toevoegen