Reactie toevoegen

Cryomatie (lyofilisatie of vriesdrogen) is een nieuwe manier om stoffelijke overschotten te laten vergaan. Bij deze techniek wordt het lichaam bevroren, waarna het door kleine trillingen in een organische substantie uiteenvalt. Na verwijdering van lichaamsvreemde stoffen zoals kwik en bijvoorbeeld kunstheupen, kan het ‘overschot’ worden begraven of gecremeerd. 

Resomeren (ook wel Hydrolyse genoemd) is een moderne manier waarbij een lichaam in drie uur wordt ontbonden. Volgens de uitvinder, Sandy Sullivan is resomeren milieuvriendelijker dan cremeren. Na resomatie blijft van het lichaam alleen een klein beetje poeder over.

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een begrafenis of crematie.

Onder invloed van alkali (natronloog) en water worden de chemische verbindingen verbroken, waardoor een stoffelijk overschot tot 3% van het oorspronkelijke gewicht wordt gereduceerd. Het vlees lost op in de vloeistof. Wat overblijft, is een hoopje calciumfosfaat (minerale as) en vloeistof. Volgens de producent is dat een steriele, waterige oplossing.

Wilt u meer informatie over de cryomeren of resomeren? Bel ons gerust vrijblijvend op 06 - 49 59 66 44.