Contact

Veelgestelde vragen

Monuta Sjaardema maakt geen onderscheid tussen overledenen met of zonder geloof. Sommige uitvaartondernemers willen bijvoorbeeld alleen begrafenissen regelen, omdat ze vanwege hun eigen geloofsovertuiging niet achter een crematie staan.

Met de volgende geloofsovertuigingen hebben wij ruime ervaring:

Katholicisme

Christelijk geloof waarbij God als heilige drie-eenheid (de vader, de zoon en de heilige geest) wordt aanbeden. In de katholieke kerk vind je beelden van Jezus, Maria en andere heiligen. Het katholicisme is 1 eeuw na Chr. ontstaan en heeft +/- 1,1 miljard gelovigen. De belangrijke verspreidingsgebieden zijn Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Het heilig boek is de Bijbel en de heilige plaatsen zijn Bethlehem, Jeruzalem en Rome. De religieuze gebouwen zijn de kerk en het klooster waarbij de religieuze personen de priester, bisschop, monnik en de paus zijn. Bij het katholisme geloven ze in hemel en hel. Belangrijke feestdagen die ze vieren zijn kerstmis en Pasen.

Protestantisme

Christelijk geloof waarbij God wordt aanbeden. Hierbij word de Bijbel gelezen en is het noodzakelijk dat je er thuis ook 1 of meer hebt. Het symbool voor het protestantisme is een kruis, afbeeldingen van Jezus of andere heiligen bekijken ze niet. Dit geloof is ontstaan tussen de 15e en 16e eeuw en heeft +/- 450 miljoen gelovigen. De belangrijke vestigingsgebieden zijn Noordwest-Europa en Noord-Amerika met als heilige plaatsen Bethlehem en Jeruzalem. Voor protestanten is de kerk het religieuze gebouw met daarbij de dominee als persoon. Ook bij dit geloof geloven ze in hemel en hel. Belangrijke feestdagen voor protestanten zijn Pasen en Pinksteren.

Jodendom

Het Jodendom is een van de oudste godsdiensten die in 1 God geloven, met Mozes als voornaamste profeet. Als jongens 13 jaar worden of de meisjes 12 jaar, zijn zij volwassen voor het joodse geloof. Ongeveer 2000 jaar voor Chr. is dit geloof ontstaan en heeft +/- 15 miljoen gelovigen. De belangrijke verspreidingsgebieden zijn Israel, de VS, Rusland en Europa. Als heiligboek heeft dit geloof de Thora en de Talmoed. Jeruzalem is de heilige plaats. Het religieus gebouw is een synagoge met als persoon de rabbi. Belangrijke feestdagen zijn; Jom Kippoer, Chanoeka, Rosh Hasjona.

Hindoeïsme

De oudste grote godsdienst waarin Brahman (als schepper), Vishnu (als beschermer) en Silva (als vernietiger) de belangrijkste goden zijn. Het ontstaan van dit geloof begon ongeveer 3000 jaar voor Chr. met +/- 850 miljoen gelovigen. Belangrijke verspreidingsgebieden zijn; India, Nepal en Centraal-Azie. De heilige boeken die gelezen worden zijn de Ramayana, Veda’s en de Mahabharata. De rivier van Ganges is de heilige rivier. Het religieus gebouw is de tempel met als persoon de Brahman (priester). Het hindoeïsme gelooft in reïncarnatie, vandaar dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Belangrijke feestdagen die gevierd worden zijn; Holi en Diwali.

Wat is Thanatopraxie?

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd, waardoor de overledene toonbaar blijft. De typische donkere vlekken verdwijnen, de huid krijgt een normale kleur en het lichaam een natuurlijke vorm. Zonder koeling blijft het lichaam bij normale temperaturen in die toestand bewaard tot het moment van de uitvaart. Uiterlijk tien dagen na de behandeling zal het natuurlijke ontbindingsproces op gang komen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Nederlands Instituut van Thanatopraxie.

Wat kun je toevoegen voor ouders van een overleden kind?

Uitvaartzorg Sjaardema werkt samen met Ank Speelziek van Donata Uitvaartbegeleiding

“Dat is een moeilijke vraag, het raakt zo aan alles waar je in het leven voor staat. De dood van een kind, zeker als zo’n kindje vlak voor of na de geboorte komt te overlijden, is een aardverschuiving. De hele wereld staat op zijn kop, de chaos is compleet. Om daar dan wat in te mogen betekenen is het mooiste wat er is. Rustig de tijd nemen door te luisteren, te tasten en aan te voelen wat nodig is. Orde proberen te scheppen in de verwarrende emoties, zodat er ruimte komt voor het afscheid. Samen zo’n dienst voorbereiden en zo gevoelens en emoties een plaats te geven.

Als ritueelbegeleider kun je heel veel dingen aandragen voor het afscheid waar de betrokkenen zelf in zo’n situatie soms niet aan toe komen. Zij zijn op zo’n moment met zoveel dingen bezig, de emoties schieten bij de betrokkenen dan van links naar rechts. Vaak heb ik met jonge ouders te maken die zelf nog aan het begin van het leven staan”, aldus Ank.

Hoe kunnen kinderen betrokken worden bij een overlijden?

“Het hangt heel erg van de situatie en de ouders af of er behoefte is om kinderen bij het overlijden te betrekken. Hun eerste herinnering aan de dood mag geen nare herinnering zijn, dus op basis van wat zij aan kunnen en wat hun ouders willen betrek ik ze bij het proces na het overlijden.”

Kinderen kunnen bij het afscheid zelf bijvoorbeeld:

  • een kaarsje aansteken
  • bellen blazen
  • een tekening maken en die op de kist leggen
  • een troostlichtje maken van een jampotje
  • een kaartje maken en opsturen naar de overledene
  • de kist van de overledene samen met anderen beschilderen

Partners