Een intiem en waardig afscheid in deze moeilijke tijd...

Zaterdag 14 maart zat ik met een gezin rond de tafel waarvan de echtgenoot en vader onverwacht en snel was overleden. We bespraken zijn leven en hoe we vorm zouden kunnen geven aan een bij hem passende afscheidsviering. Een paar dagen later waren daar ineens de noodzakelijke beperkingen vanwege corona. Maximaal 30 mensen bij het rouwbezoek en op de uitvaart, geen condoleance na afloop... Het gezin was ten einde raad. Hoe konden ze op deze manier nog goed en waardig afscheid nemen van hun echtgenoot en vader?

We lieten het even bezinken en zaten de volgende dag opnieuw rond de tafel. Het gezin had eigenlijk al besloten dan maar niets te doen en vader enkel naar het crematorium te brengen. "Dat is prima", zei ik, "en wat doen we vooraf?". Ik schetste hen de mogelijkheden die wij binnen het uitvaartcentrum kennen om met een klein gezelschap toch heel bewust en liefdevol stil te staan bij iemands leven en vervolgens afscheid te nemen.

Met een lach en een traan

Na afloop van het gesprek zei één van de zoons "we doen dus toch nog wat..". En dat deden we. Met 16 mensen, het maximale aantal dat wij gezien de grootte in de centrale ruimte van ons uitvaartcentrum nu mogen ontvangen, haalden we herinneringen op en luisterden we naar muziek. Bij het kijken naar de foto's op het scherm gaf de echtgenote 'ondertiteling' bij elke foto, alsof we zoals vroeger samen naar vakantiedia's op een groot scherm zaten te kijken (maar dan kort ;-)). Er werd gelachen en gehuild.

Het moest zo zijn...

Teruglopend over de begraafplaats naar ons uitvaartcentrum zeiden zowel de echtgenote, kinderen als de rest van de familie: "Ons pap had geen passender afscheid kunnen krijgen. Zo intiem, dat paste echt bij de bescheiden familieman die hij was". Het moest blijkbaar zo zijn...

Loslaten

Wat ik met name bewonder in deze familie is de wijze waarop zij hun overtuiging over hoe het afscheid had moeten zijn konden loslaten. En zich in vol vertrouwen overgaven aan ons. En dat, nadat ze hun echtgenoot en vader al hadden moeten loslaten.

Een intiem en waardig afscheid in deze moeilijke tijd...

Eerlijk gezegd hoop ik dat alle mensen die in deze moeilijke tijd een dierbare verliezen, mogen ervaren hoe mooi een klein, intiem afscheid kan zijn. Misschien is dit zelfs het begin van een nieuwe trend. Een klein, intiem en toch waardig afscheid... Ik gun het iedereen bij wie het past, als de tijd ooit daar is.

Meer informatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om goed afscheid te nemen ondanks de huidige beperkende maatregelen? Vraag het ons gerust. Bel 013-822 65 27 of mail naar info@monutatomvandijk.nl.

 

Rob van Tilburg
Ritueelbegeleider bij Monuta Tom van Dijk