Contact

Monuta Ulft

Nijverheidsweg 4
7071 CH
Ulft

Veelgestelde vragen

Mag ik de overledene zelf verzorgen?

U mag de overledene zelf, of samen met de uitvaartverzorger, wassen en kleden. Samen met een aantal andere handelingen noemen we dit de laatste verzorging. U kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen toekijken. Het zelf verzorgen van de overledene kan steun bieden in het rouwverwerkingsproces. In bepaalde culturen is het heel gebruikelijk dat nabestaanden de overledene zelf de laatste verzorging geven.

Wat doet een uitvaartverzorger precies?

Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete uitvaart. Daarnaast adviseert hij of zij de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de andere medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart perfect en volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden verloopt.

Wat is een algemeen graf?

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere personen komen te liggen die geen band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt waar iemand komt te liggen. Een algemeen graf wordt na tien jaar geruimd, daarom is verlenging in de meeste gevallen niet mogelijk. Ook de mogelijkheden voor het plaatsen van een eigen grafsteen zijn vaak zeer beperkt, omdat er meerdere mensen in hetzelfde graf liggen. Als het wel toegestaan is, gelden er strenge regels.

Wat zijn de kenmerken van een eigen graf?

Bij een eigen graf mag u zelf bepalen wie er in het graf komen te liggen. Dit kunnen familieleden of andere dierbaren zijn. U huurt of koopt het graf voor een periode van minimaal twintig jaar. In de meeste gevallen kan deze termijn op verzoek van de nabestaanden tegen betaling worden verlengd. Op een eigen graf kunt u een grafmonument naar keuze plaatsen. De uitvoering daarvan moet wel voldoen aan de regels van de begraafplaats. De kosten van een eigen graf lopen uiteen van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. In de afgelopen jaren stegen deze kosten met meer dan acht procent per jaar. Kijk voor meer informatie over grafkosten en andere kosten rondom uitvaart op www.monuta.nl/uitvaartkosten.