E&L Notarissen

Na het overlijden van een dierbare valt er veel te regelen. Zoals de afwikkeling van de nalatenschap. Geen gemakkelijke klus. E&L Notarissen neemt die last graag van uw schouders. Dit doen ze door na te gaan of er een testament is en door namens u op te treden als contactpersoon richting officiële instanties.

E&L Notarissen stelt voor u ook een verklaring van erfrecht, een successie-aangifte en/of volmacht op. Ook kan E&L Notarissen bij conflicten tussen erfgenamen  bemiddelen. Zij doen alles wat nodig is.

Testament opstellen
U kunt onenigheid over nalatenschappen helpen voorkomen door een testament op te stellen. Iets wat mensen te vaak voor zich uitschuiven. Tot het te laat is. In uw laatste wil legt u nú vast, wat er na uw overlijden met uw vermogen, huis en inboedel moet gebeuren. Helder en gedetailleerd. Zodat uw nabestaanden niet hoeven te gissen naar wat u het liefst zou hebben gewild. Het leven is onvoorspelbaar, dus regel het snel.

 

E&L Notarissen
Bredaseweg 159
4872 LA Etten-Leur
T: (076) 503 45 57
E: info@elnotarissen.nl

www.elnotarissen.nl