Actueel

Onderzoek: 59 procent van nabestaanden in Noord-Brabant kampt met spijt- en schuldgevoelens na plotseling overlijden dierbare

Maar liefst zestig procent van de Nederlanders die te maken kregen met het overlijden van een dierbare van wie ze geen afscheid hebben kunnen nemen, blijft met vervelende gevoelens achter, zoals spijt en schuld. Onder inwoners van Noord-Brabant bleek dit het geval bij 59 procent. Zo luidt een opvallend resultaat uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van landelijk uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta.

Monuta op 'Borkse Braderie'

Monuta was zondag 30 augustus voor het eerst aanwezig op de traditionele ‘Borkse Braderie’ in de Braadwijk in Waalwijk. De braderie ‘Bork’ werd gehouden in de Clemens kerk. Deze dag hebben Margaretha, Marleen en Robin een presentatie gegeven over Monuta, bijzondere kisten en uitvaarten laten zien en informatie gegeven over het team bijzondere uitvaarten.

Omzien naar Elkaar ontvangt donatie van Monuta

De rouwbegeleidingsgroep Omzien naar Elkaar bezoekt mensen die hun partner verloren hebben en hier graag over willen praten. Daarnaast organiseren ze iedere eerste en derde woensdag van de maand een inloopmiddag in Wijkpunt Pannenhoef. Momenteel zijn we ook bezig met een gespreksgroep. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn hier geen kosten aan verbonden.

Uitreiking troostkoffers aan inloophuis Toon

Monuta Waalwijk reikte twee troostkoffers uit aan inloophuis Toon in Waalwijk. De gastvrouwen van het Inloophuis die de jongerenprojecten begeleiden, waren zeer ingenomen met de gift. Zij gebruiken de koffers ter ondersteuning op de basis- en middelbare scholen.

Zo draagt Monuta Waalwijk bij tot het bieden van een luisterend oor en een helpende hand aan mensen met kanker en hun naasten.

Film 'Wie troost mij?'

Wie troost mij? Een ontmoetingsplek voor nabestaanden.

Monuta heeft het online nazorgplaform wietroostmij.nl gelanceerd. Een onderdeel van dit platform is een forum waar nabestaanden troost kunnen vinden bij elkaar. Over het forum is een kort filmpje gemaakt. In dit filmpje zien we Roos, die een paar maanden geleden haar man is verloren en moeite heeft de draad weer op te pakken. Op het forum vindt zij lotgenoten met wie ze haar verhaal deelt.

Film Monuta Charity Fund

Monuta Charity Fund

Hierboven kunt u een film bekijken over het Monuta Charity Fund. Met het Monuta Charity Fund dragen wij graag bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare. De film geeft uitleg over het fonds en belicht verschillende projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij een donatie van het MCF. Wellicht brengt de film u op ideeën voor uw eigen organisatie.