Actueel

'Kan ik oma nu begraven?'

Het is 4 mei 2000. Ik krijg heel vroeg in de ochtend een telefoontje uit het ziekenhuis waar mijn moeder een week eerder is opgenomen met longproblemen. Of ik heel snel naar het ziekenhuis wil komen, er zijn complicaties ontstaan. Maar helaas ben ik te laat. Ze is overleden als ik in het ziekenhuis aankom. Ze was net 60 jaar geworden.

We baren mijn moeder thuis op. Elke dag komen mijn zus en ik samen met onze kinderen naar ons ouderlijk huis om de uitvaart voor te bereiden. Mijn kinderen zijn op dat moment 10 en 5 jaar oud, de kinderen van mijn zus 2 en 4 jaar.

'Dag zus'

Op een winterse dag krijg ik de vraag van mijn collega of ik de uitvaart van mevrouw Scholten wil verzorgen. Ze is 78 jaar geworden. Het is niet nodig om nog contact op te nemen van tevoren, laat mijn collega weten. Maar zoals wij bij Monuta altijd doen, is toch nog even bellen naar de opdrachtgever. Dus ik bel de jongere zus van mevrouw Scholten.

'Voor altijd verbonden'

Iedere maand vertellen medewerkers van Monuta over de dingen die zij meemaken in hun bijzondere werkomgeving. Vandaag is Sandra Tom aan het woord, uitvaartverzorger bij Monuta in Leiden.

Het is Nieuwjaarsdag. Ik krijg een melding binnen van het overlijden van een jonge vrouw, Karin. Best een beetje gespannen kom ik binnen bij haar ouders. Ik ben ongeveer even oud als Karin. Het hadden mijn ouders kunnen zijn.

'Pareltje'

In allerlei publicaties in en buiten de uitvaartsector ligt de nadruk vaak op bijzondere uitvaarten. Het lijkt wel of iedereen steeds maar wil benadrukken dat alles mogelijk is en in deze tijd van “het individu” zich wil onderscheiden door de uitvaart op een bijzondere manier vorm te geven. En natuurlijk heb ik ook ik tot voldoening uitvaarten begeleid waar de eigenheid van de overledene vorm kreeg door een persoonlijke invulling.

Film 'Wie troost mij?'

Wie troost mij? Een ontmoetingsplek voor nabestaanden.

Monuta heeft het online nazorgplaform wietroostmij.nl gelanceerd. Een onderdeel van dit platform is een forum waar nabestaanden troost kunnen vinden bij elkaar. Over het forum is een kort filmpje gemaakt. In dit filmpje zien we Roos, die een paar maanden geleden haar man is verloren en moeite heeft de draad weer op te pakken. Op het forum vindt zij lotgenoten met wie ze haar verhaal deelt.

Film Monuta Charity Fund

Monuta Charity Fund

Hierboven kunt u een film bekijken over het Monuta Charity Fund. Met het Monuta Charity Fund dragen wij graag bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare. De film geeft uitleg over het fonds en belicht verschillende projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij een donatie van het MCF. Wellicht brengt de film u op ideeën voor uw eigen organisatie.

‘We gaan nog niet naar huis, nog lang niet’

Het is voor mij de kers op de taart: een cheque-uitreiking van ons Monuta Charity Fund. Maar het is ook best spannend. Want het is niet altijd gepast om een gift voor nazorg, rouw of verlies ’feestelijk’ te maken. Deze keer ging het echter anders.

Het geld was bedoeld om een verwaarloosd grafveldje op te knappen voor de cliënten van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Grafstenen waren gebroken, namen waren onleesbaar en het terrein was overwoekerd. De cliënten vonden het een nare plek. Tijd voor vernieuwing!