Partiar B.V.

Veel zaken zijn in ons leven goed geregeld, maar na het over-lijden van iemand blijkt dit toch vaak anders te zijn. De nabestaanden proberen, naast hun rouwverwerking, hun weg te vinden in de achtergebleven materiële zaken van de overledene. Daarbij komen ze voor onverwachte situaties te staan en moeten zij niet-alledaagse beslissingen nemen. Bovendien ontbreekt vaak de kennis van zaken of de belangstelling ervoor. Verstoorde familieverhoudingen kunnen een vlotte afwikkeling van de boedel ernstig in de weg staan. Gemeenschappelijke beslissingen worden niet genomen. Evenzo kan een grote woonafstand, een drukke baan of verblijf in het buitenland belemmerend werken. De fiscale afhandeling van de boedel is een vast onderdeel van de afwikkeling en is vaak verre van eenvoudig.

Het optreden als executeur-testamentair is niet uitsluitend voorbehouden aan de notaris. Partiar onderscheidt zich doordat zij probeert alle materiële zaken waarmee erfgenamen na begrafenis of crematie worden geconfronteerd uit handen van de erfgenamen te nemen. Ga naar onze website voor meer informatie.