Goed verlopen Stille Wandeling op Eerste Paasdag

De Stille Wandeling op Eerste Paasdag afgelopen zondag 1 april is erg goed en fijn verlopen.

Er waren vele mensen die de dienst in de aula bij woonden en ook meeliepen met de wandeling. Er werd stilgestaan tijdens de wandeling bij het graf van 2 kindjes, de ouders vertelden bij het grafje over hun ervaringen destijds en wat momenteel Pasen nu kan betekenen voor hen.

Na de wandeling stonden we stil bij het witte kruis op de begraafplaats waar men zelf even kon overdenken en was er gelegenheid om een kaarsje te branden. In de aula volgde hierna de afsluiting met 2 liederen. Hierna kon men onder het genot van koffie, thee en Paasbrood nog even napraten met elkaar.