Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header vrouw houdt ketting vast

Levensverzekering

Bereken uw premie

Uitvaartverzekering afsluiten? Vul uw geboortedatum in om uw premie te berekenen. 

Meer over dit onderwerp

Wat is een
levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die uitkeert bij leven of dood. Een levensverzekering is geen product, maar een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen die te maken hebben met leven en dood.  Er zijn dus verschillende soorten levensverzekeringen die allemaal een ander risico dekken. 

Als mensen zoeken naar een levensverzekering zijn ze vaak op zoek naar een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering.  Andere verzekeringen die vallen onder de verzamelnaam levensverzekering zijn: 

  • Lijfrenteverzekering: deze verzekering wordt vaak gebruikt om extra pensioen op te bouwen. De verzekerde betaalt een premie die de verzekeraar belegt. Vanaf de afgesproken datum, vaak wanneer de verzekerde met pensioen gaat, keert de verzekeraar (maandelijks) een bepaald bedrag uit.
  • Erfrenteverzekering: deze verzekering voor een aanvulling op het inkomen van nabestaanden van de verzekerde. Deze verzekering wordt vaak afgesloten door kostwinnaar van het gezin.
  • Spaarverzekering: met deze verzekering spaart de verzekerde voor een groter doel in de toekomst, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen, de studie van de kinderen of het aflossen van de hypotheek. De verzekerde betaalt een premie die de verzekeraar belegt. Vanaf de afgesproken datum keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit.
  • Beleggingsverzekering: bij deze verzekering wordt een kapitaal opgebouwd door middel van beleggingen. Deze worden uitgekeerd aan het einde van de looptijd van de verzekering.
  • Aanvullende pensioenverzekering: dit is een synoniem voor de lijfrenteverzekering. De verzekering wordt vaak gebruikt om extra pensioen op te bouwen bij een verzekeraar.

Waarom een
levensverzekering?

Een levensverzekering kunt u voor verschillende doelen afsluiten. Het is dus belangrijk dat u bij het oriënteren op een levensverzekering nadenkt wat uw doel is. Wilt u uw hypotheek aflossen, uw pensioen aanvullen of uw uitvaart alvast financieel regelen? In het laatste geval is het afsluiten van een uitvaartverzekering de beste oplossing. Deze keert, anders dan een overlijdensrisicoverzekering, altijd uit. 

Afbeelding
hand-schilderij

Wat kost
een levensverzekering?

Als u een levensverzekering afsluit, betaalt u vaak een maandelijkse premie. De hoogte van de premie betaalt, is afhankelijk van een aantal factoren. De soort levensverzekering die u afsluit, uw leeftijd en de duur van de verzekering spelen een rol in het bepalen van de hoogte van de premie. Voor een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering betaalt u vaak slechts een paar euro per maand. 

Verschil levens- en
uitvaartverzekering

Een levensverzekering en een uitvaartverzekering zijn dus niet helemaal hetzelfde. Levensverzekering is een verzamelnaam voor allerlei soorten verzekeringen die te maken hebben met leven en dood. Een uitvaartverzekering is daar één van. Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd voor de kosten van uw uitvaart. Nabestaanden krijgen na uw overlijden een bedrag of producten en diensten uitgekeerd, waarmee zij de uitvaart kunnen vormgeven. 

Keurmerk uitvaartzorg

Levensverzekering
voor uw uitvaart

Als levensverzekeraar biedt Monuta alleen uitvaartverzekeringen aan. Met deze verzekering bent u verzekerd voor de kosten van uw uitvaart en de verzekeraar keert uit na overlijden. De uitvaartverzekering van Monuta bestaat uit twee onderdelen: een vrij besteedbaar bedrag voor al uw uitvaartwensen en de volledige ondersteuning van een Monuta uitvaartverzorger. Op deze manier worden uw nabestaanden zowel financieel als emotioneel ontzorgd. 

Wilt u meer weten over de uitvaartverzekering van Monuta? Bereken uw premie en lees meer over de uitvaartverzekering die bij u past. 

Levensverzekering
afsluiten

Monuta biedt alleen uitvaartverzekeringen aan. Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten? Vul dan uw geboortedatum in en bereken uw premie.

Bereken
Afbeelding
familie-fotoalbum

Uitkering
levensverzekering

De manier waarop de levensverzekering wordt uitgekeerd is per verzekering en per verzekeraar verschillend. Als u nu bij Monuta een uitvaartverzekering afsluit dan keren wij uw verzekering uit aan uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. De uitkering gebeurt op basis van declaraties. Wanneer Monuta de uitvaart verzorgt zal de uitvaartverzorger uw nabestaanden deze administratieve lasten uit handen nemen. Meer informatie over het uitkeren van uw verzekering vindt u op de pagina over het uitkeren van de uitvaartverzekering.