Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header vrouw houdt ketting vast

Levensverzekering

Bereken uw premie

Uitvaartverzekering afsluiten? Vul uw geboortedatum in om uw premie te berekenen. 

Wat is een
levensverzekering?

De betekenis van 'levensverzekering' is een verzekering die uitkeert bij afgesproken momenten. Dat kan uitkeren zijn bij een overlijden, of uitkeren bij leven. Het is dus geen product, maar een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen die te  maken hebben met leven en dood. Deze verschillende verzekeringen dekken allemaal een ander risico. 

 Als mensen zoeken naar een levensverzekering zijn ze vaak op zoek naar een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering.  Welke verzekering u precies nodig heeft, is afhankelijk van uw doel. Wilt u bijvoorbeeld de uitvaart kunnen betalen? Of heeft u juist de verzekering nodig voor uw hypotheek? Hieronder ziet u een aantal verschillen.

Afbeelding
Vergelijkingstabel overlijdensrisicoverzekering, levensverzekering en uitvaartverzekering

Waarom een
levensverzekering?

Omdat de term levensverzekering een breed begrip is, hangt het soort verzekering af van uw doel. Wanneer u op zoek gaat naar een passende verzekering is het  belangrijk dat u daar goed over nadenkt. U kunt de verzekering gebruiken om bijvoorbeeld:

 • de hypotheek af te losen
 • uw kinderen te laten studeren
 • uw pensioen aan te vullen
 • vaste uitgaven te kunnen betalen na overlijden
 • uw partner financieel te ondersteunen na overlijden
 • uw uitvaart te betalen

In het laatste geval is het afsluiten van een uitvaartverzekering de beste oplossing. De uitvaartverzekering keert namelijk altijd uit bij overlijden. Dat is anders dan bij de meeste andere levensverzekeringen. Dan geldt vaak een vaste looptijd. 

Levensverzekering
afsluiten

Zodra u weet wat uw doel is, kunt u een levensverzekering afsluiten. Maar welke levensverzekering moet u nu precies kiezen? Hieronder vindt u veel voorkomende levensverzekeringen en waar zij voor worden gebruikt.  Als u weet welke verzekering u wilt afsluiten, kunt u de looptijd en het verzekerde bedrag bepalen met de gekozen verzekeraar. 

 • Lijfrenteverzekering: deze verzekering wordt vaak gebruikt om extra pensioen op te bouwen. De verzekerde betaalt een premie die de verzekeraar belegt. Vanaf de afgesproken datum, vaak wanneer de verzekerde met pensioen gaat, keert de verzekeraar (maandelijks) een bepaald bedrag uit.
 • Erfrenteverzekering: deze verzekering voor een aanvulling op het inkomen van nabestaanden van de verzekerde. Deze verzekering wordt vaak afgesloten door kostwinnaar van het gezin.
 • Spaarverzekering: met deze verzekering spaart de verzekerde voor een groter doel in de toekomst, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen, de studie van de kinderen of het aflossen van de hypotheek. De verzekerde betaalt een premie die de verzekeraar belegt. Vanaf de afgesproken datum keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit.
 • Beleggingsverzekering: bij deze verzekering wordt een kapitaal opgebouwd door middel van beleggingen. Deze worden uitgekeerd aan het einde van de looptijd van de verzekering.
 • Aanvullende pensioenverzekering: dit is een synoniem voor de lijfrenteverzekering. De verzekering wordt vaak gebruikt om extra pensioen op te bouwen bij een verzekeraar.

Let op: Monuta biedt alleen een uitvaartverzekering aan.  Die kunt u gebruiken om de kosten van de uitvaart te dekken.  

Wat kost
een levensverzekering?

Als u een levensverzekering afsluit, betaalt u vaak een maandelijkse premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren. De soort levensverzekering die u afsluit, uw leeftijd en de duur van de verzekering spelen een rol in het bepalen van de hoogte van de premie. Voor een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering betaalt u vaak slechts een paar euro per maand. 

Is een levensverzekering
verplicht voor een hypotheek?

Er zijn allerlei soorten verzekeringen die gebruikt kunnen worden voor het aflossen van de hypotheek. Vaak is dit niet verplicht, maar het kan zijn dat de hypotheekverstrekker  een overlijdensrisico- of levensverzekering als voorwaarde heeft voor het  afsluiten van de hypotheek. Dit doen zij zodat ze zeker weten dat de hypotheek kan worden betaald, mocht er een inkomen wegvallen. Vraag altijd goed na welke verzekering er precies als voorwaarde geldt voor uw hypotheek. 

Afbeelding
hand-schilderij

Verschil levens- en
uitvaartverzekering

Een levensverzekering en een uitvaartverzekering zijn dus niet helemaal hetzelfde. Levensverzekering is een verzamelnaam voor allerlei soorten verzekeringen die te maken hebben met leven en dood. Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd voor de kosten van uw uitvaart. Nabestaanden krijgen na uw overlijden een bedrag of producten en diensten uitgekeerd, die nodig zijn om uw persoonlijke uitvaart te kunnen regelen. 

Dit zijn de voordelen van de Monuta uitvaartverzekering:

 • Kinderen gratis meeverzekerd
 • Compleet verzorgde uitvaart
 • Altijd aan te passen aan uw uitvaartwensen
 • Geen financiële verrassingen voor uw nabestaanden
   
Keurmerk uitvaartzorg

Verschil levens- en
overlijdensrisicoverzekering

Net als de eerder genoemde verzekeringen, valt ook de overlijdensrisicoverzekeringen onder levensverzekeringen. Vaak worden de termen door elkaar gebruikt. Hoe weet u of u een overlijdensrisicoverzekering of een andere levensverzekering zoekt?

Het belangrijkste kenmerk van de overlijdensrisicoverzekering is dat deze in één keer een bedrag uitkeert als u in de afgesproken looptijd zou overlijden. Met dat geld kan uw partner of gezin de hypotheek of huur blijven betalen, of het kan gebruikt worden voor andere financiële verplichtingen. 

Uitkering
levensverzekering

De manier waarop de levensverzekering wordt uitgekeerd is per verzekering en per verzekeraar verschillend. Bij de uitvaartverzekering van Monuta wordt de verzekering uitgekeerd na het overlijden. Dat kan op twee manieren:

 • Monuta regelt de uitvaart en het financiële deel, nabestaanden hoeven zelf niets te doen
 • nabestaanden regelen de uitvaart zelf en declareren het bedrag van de uitvaart bij de verzekering

 Meer informatie over het uitkeren van uw verzekering vindt u op de pagina over het uitkeren van de uitvaartverzekering.

Afbeelding
familie-fotoalbum
Veelgestelde vragen over de Uitvaartverzekering

FAQ verzekeringen / Financieel

Wie betaalt de kosten van een uitvaart?

De kosten van de uitvaart zijn in eerste instantie voor rekening van de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart. Hij of zij kan de kosten verhalen uit de nalatenschap. Dan komen ze voor rekening van de erfgenamen. In een testament of door de wet is vastgesteld wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamenten Register staan alle namen van mensen die een testament hebben.

Hoe verloopt de afhandeling van de uitkering?

Wanneer iemand overlijdt, kijkt de uitvaartverzorger of er een uitvaartverzekering is. Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Lees hier op welke manier de uitkering van een uitvaartverzekering bij Monuta is geregeld. Wanneer Monuta de uitvaart mag verzorgen, hoeft u geen papieren op te sturen om recht te hebben op de uitkering. Dit regelt de Monuta uitvaartverzorger voor u.

Wat zijn de kosten van een begrafenis of crematie?

De kosten van uw uitvaart hangen sterk af van uw uitvaartwensen. Over het algemeen is cremeren goedkoper dan begraven. Een begrafenis kan duurder uitvallen, omdat u te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen per gemeente. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Wat kost een uitvaart?

Het is erg moeilijk om deze precies vraag te beantwoorden, maar vaak kost een gemiddelde uitvaart in Nederland tussen €7.000 en €11.500. De daadwerkelijke kosten van een uitvaart hangen namelijk sterk af van de uitvoering van de uitvaart. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen nog wat aan na de plechtigheid? Deze en veel andere vragen bepalen de kosten. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente.

Wilt u weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn? Met de uitvaartkostenmeter maakt u hier eenvoudig een berekening van. Meer informatie over onze verzekeringen vindt u hier

Wat gebeurt er als er na de uitvaart een bedrag overblijft na uitkering van de verzekering?

De kosten voor de uitvaart worden betaald vanuit uw uitvaartverzekering op basis van declaraties. Dat houdt in dat wij bedragen uitkeren na ontvangst van de facturen. Als er na de uitvaart geld uit de verzekering overblijft, blijft dit voor uw nabestaanden bij Monuta staan. Dit bedrag kunnen nabestaanden uitsluitend gebruiken voor overige uitvaartkosten, zoals bijvoorbeeld een grafmonument, onderhoud of een assierraad. Deze uitvaartkosten worden ook op basis van facturen uitgekeerd totdat het bedrag van de verzekering volledig is besteed.

Een geldverzekering keert na het overlijden van de verzekerde het gehele verzekerde bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde kan zelf bepalen wat er met dit geld gebeurt. Hiermee worden vaak de kosten van de uitvaart betaald, maar dat hoeft niet. Wie de begunstigde is, staat vermeld op de polis.

Zijn crematiekosten en de kosten voor asbestemming ook onderdeel van het dienstenpakket van Monuta?

Nee, deze kosten zijn niet meeverzekerd in het dienstenpakket. Er zijn veel mogelijkheden voor asbestemming, waardoor de kosten niet van tevoren duidelijk zijn. Het vrij te besteden bedrag kan door uw nabestaanden gebruikt worden voor deze kosten.

Kan ik bij wijze van spreken ook in Groningen begraven worden als ik in Limburg woon?

Ja dat kan. U kunt begraven of gecremeerd worden waar u wilt en waar het mogelijk is om begraven of gecremeerd te worden.