Welkom bij Monuta Westen - Uitvaartzorg

Ed Westen begeleidt nabestaanden bij het maken van keuzes bij het regelen van een uitvaart. Door integer en correct om te gaan met de wensen van nabestaanden, ontstaat er vertrouwen en een gevoel van verbondenheid. In die sfeer kan dan samen met de nabestaanden vorm worden gegeven aan een goed afscheid.